Пособие по грамматике польского языка Минск 2002
НазваниеПособие по грамматике польского языка Минск 2002
страница1/11
Дата публикации27.09.2014
Размер0.97 Mb.
ТипУрок
www.lit-yaz.ru > Право > Урок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

Факультет международных отношений

ЗАЙЦЕВА Н. А.
ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Пособие по грамматике польского языка

Минск 2002
Автор: старший преподаватель кафедры германских языков

ЗАЙЦЕВА Наталия Александровна

Пособие адресовано всем, кто хочет выучить польский язык за короткий срок. В пособии излагается грамматический материал, который закрепляется грамматическими упражнениями к каждой теме. Пособие состоит из следующих разделов:

1. Вводно-фонетический курс,

2. Водно-грамматический курс,

3. Основной грамматический курс.
Вводно-фонетический курс” - это упражнения по закреплению норм польского произношения и чтения,

“Вводно-грамматический курс “ состотит из 7 уроков, которые дают возможность элементарного знакомства с системой польских падежей,

^ Основной грамматический курс” охватывает 35 уроков, где даются более подробно грамматические правила и упражнения к каждому грамматическому явлению.

Пособие утверждено и одобрено на заседании кафедры германких языков “_21_____” _марта__________ 2002 года

Протокол № _16_______

ЧАСТЬ 1.

^ ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС
УРОК 1.
ПОЛЬСКИЙ АЛФАВИТ

A a [а] matka, Ala, mapa мать, Аля, карта

Ą ą [он ] носовой kąt, stąd, wąski угол, откуда, узкий

[ом - перед b, p] ząb, gołąb, kąpać зуб, голубь, купать

B b [б] bar, banan, brat бар, банан, брат

C c [ц] co, Cela, owoce что, Целя, фрукты

Ć ć [чь] być, żyć, spać быть, жить, спать

D d [д] dom, drewno, dywan дом, дерево, ковер

E e [э] Ewa, legenda, Lech Эва, легенда, Лех

Ę ę [эн ] насавы sędzia, piętro судья, этаж

F f [ф] film, fotel фильм, кресло

G g [г] Gniezno, guma Гнезно, резинка

H h [х] honor, humor, herb честь, юмор, герб

I i [i] iwa, pilot, pić ива, пилот, пить

J j [й] jesień, maj, jajo осень, май, яйцо

K k [к] kontrakt, korek контракт, пробка

L l [ль] lalka, lody кукла, мороженое

Ł ł [ў] był, ławka он был, лавка

M m [м] makaron, model макароны, модель

N n [н] noc, noga, modny ночь, нога, модный

Ń ń [нь] koń, tańczyć конь, танцевать

O o [о] moda, ton, Ola мода, тон, Оля

Ó ó [у] Bóg, lód, róg Бог, лёд, угол

P p [п] Polak, papuga поляк, попугай

R r [р] rower, refren колесо, припев

S s [с] sąd, sen, stary суд, сон, старый

Ś ś [шь] środa, dziś, jeść среда, сегодня, есть

T t [т] kot, ten, talent кот, тот, талант

U u [у] urlop, uroda отпуск, красота

W w [в] Warszawa, woda Варшава, вода

Y y [ы] czarny, chmury чёрный, хмурый

Z z [з] zamek, zabawka замок, игрушка

Ź ź [жь] źródlo, źiarno источник, зерно

Ż ż [ж] mąż, życie, żona муж, жизнь, жена

В польском языке существует 7 диграфов:
ch [х] chleb, strach хлеб, страх

cz [ч] czarny, czerwony, często чёрный, красный, часто

dz [дз] bardzo, dzwonek, chodzę очень, звонок, я хожу

dź [джь] chodź, dźwig иди, под΄ёмный кран

dż [дж] dżdżysty, jeżdżę, dżuma дождливый, я езжу, чума

rz [ж] morze, rzeka, brzeg море, река, берег

sz [ш] szary, szkoła, szalik серый, школа, шарф
Некотрые сочетания гласных и согласных имеют особое произношение: ci [чі] ciasto, gości, ciocia

si [ші] siostra, gęsi, nosić

zi [жі] zima, ziemia, zielony

Сочетания букв io, ia, iu, ie соответствуют русским ё, я, ю, е:

biurko, tanio, kobieta, niech, siostra, jesień, miasto, źiarno

Букв x, v, q в польском языке нет,но они встречаются в заимствованных словах: Xenie, Marx, Volga, Quido, Remarque

Внимание!

Буквы ą и ę как носовые произносятся только перед согласными s, z, ś ź, sz, ż, rz, w, f, ch и в конце слова: mąż, wodą, związek, proszą, chcę, język, proszę, rzęsy, gęsty,węch, mężny

В других случаях они произносятся:

a) как сочетания [ом], [эм] – перед согласными p, b : gołąb, ząb, gołębie, zęby, postęp

б) как [он], [эн] перед согласными d, t, dz, c, cz: dokąd, gorąco, mądry, zginąć, piątek, będę, chętnie,

в) как [онь], [энь] перед согласными ć (ci), (dzi): pięć, będzie, nakręcą,

г) как чистые гласные [о] и [э] перед согласными l, ł : minęła, mi-nął, zginęli, zginął
Фонетические упражнения:
1. dzi - dz

dzień - widzenie, dziękuję - chodzę, dziesięć - pieniądze, dziewczyna - urodzenie, jedzie - jedzenie, ludzie - cudze, niedziela - złudzenie, wydział - nędza, do widzenia - dzień dobry, dziękuję - pieniądze, dzbanek - chodzę, ludzie - dziecko, ubodzy
2. sz - cz

szafa - czapka - szary, czary - szkoda, czkawka - szkoła, człowiek - szeryf, czekolada - Warszawa, tarcza - proszę, moczę - gulasz, sękacz
3. rz - sz

rzeka - szeroki, Rzym - szyk, drzewo - maszt, burza - uszy, morze - nosze, dobrze - paszport, porządek - maszyna, wierzba - kasztan,
4. ż - sz

żelazo - rzeka, żuk - rzut, może - morze, noże - burza, waży - warzywa, stażysta - starszy
5. sz- ż- rz

kosz - każ - kurz, masz - staż, trzy, masz - wyż - zwierz, strasz - straż - ta-lerz, kaszka - wróżka - trzeba, kształt - nóżka - krzak
6. ś - ć

śmiech - ćma, śpiew - ćwierć, środa - ćmić, Kaśka - paćka, duś - dać, koś - kuć, Staś - stać, zgaś - mieć,
7. ś - si

ślimak - sierota, śpi - siostra, coś - siedem, ktoś - Kasia, noś - Lusia, ryś - Rysiek, wieś - osiem, zgaś - Basia,
8. ź - ś

duś - paź, dziś - gałąź, Jaś - wyłaź, kuś - kniaź, leśny - leź, wieś - weź
9. ść -źć

kość - wynaleźć, korzyść - ogryźć, miłość - leźć, powieść - zawieźć, radość - znaleźć, starość - zwieźć
10. ć - ci

boćki - ciało, ćwiarka - kociak, lećmy - lecieli, paćka - pościel, płaćmy - maciek, zaćma - cienki
11. si - ć

dziesięć minus pięć jest pięć, dziewięć minus siedem jest dwa, dziesięć minus osiem jest dwa, dziewięć plus jeden jest dziesięć
12. dzi - ć

pięć plus jeden jest sześć, sześć plus trzy jest dziewięć, dziesięć minus pięć jest pięć
13. e -y

jeden plus dwa jest trzy, cztery plus jeden jest pięć, sześć minus dwa jest cztery, cztery minus trzy jest jeden, siedem minus trzy jest cztery
14. w - ł

wata - łata, wuj - łój, wydma - łysy, kowal - kołacz, piwo - piła, powoli - południe, polewa - polała, zabawy - mały,

krowa - pokryła, pokrywa - podłoga, dwa - walet, ładny - łakomy, waza - zabawa
15. wł - łw

własny - bałwan, Włochy - szałwia, włożyć - chałwa, powłoka - bałwo-

chwalca
16. wl - lw

wlazły - lwy, wlot - lwica, powlec - salwa, zawlec - malwa
17. w - ł - l

głowa, kawałek, kawiarnia, pływać, polewa, pracowała, sala, sława, zawołać, zawiły
18. w - f

szafka - zabawka, tafta - wtorek, trefle - zawsze, żyrafa - golf, w kole - kwarta, w torbie - twardy, w szkole - Szwecja, lew - nerw
19. ć- dź

być - bądź, chęć - chodź, leć - jedź, mieć - miedź, młóć - łódź, pieć - ga-

wiedź, stać - doradź, wić - powódź
20. c - dz

księżyc - ksiądz, kuc - jedz, móc - wódz, nic - rydz, więc - wiedz, kiecka - posadzka, macka - zasadzka, nocka - przeprowadzka
21. cz - dż

czek - dżem, czerwony - dżentelmen, czoło - dżoker, czosnek - dżokej, czuły - dżungla, czupryna - dżuma,
22. sz - ś - si

myszy, Staś, Stasia, uszy, duś , kosze, koś, kosi, nosze, nosi, miś, proś, prosi, szyja, siostra
23. ju - u

jubilat - ubijać, Judasz - udać, juhas - ucho, junior - unik, Jupiter - upijać, jurysta - universytet, Justyna - usta, jutro - utracić
24. j - zi - ź

jeleń - zieleń, jodła - zioła, jutro - Ziuta, koja - kozia, bujny - raźny, hojny - groźny, strojna - pokaźna, wojna - woźna

kuźnia, Kasia, leje, październik, przyjemny, przyjemny, łaźnia, łazienka, bajki
25. j - u

ulica, Julian, Juliusz, usta, Julia, junak, udać, jutro, junior, już
26.

Program pierwszy, drugi i trzeci. Strona czwarta, piąta i szósta. Miejsce siódme, ósme i dziewiąte. Pokój dziesiąty, jedenasty i dwunasty. Lekcja trzynasta, czternasta i piętnasta. Ćwiczenie szesnaste, siedemnaste, osiem-naste i dziewiętnaste.
27. z - s

zabawa - Sabina, zabrać - samolot, fizyka - kasyno, kazać - kasa, mazak - masa, muzyka - masywny, razem - prasa, wyrazy - kasy

arbuz - hałas, gaz - las, mróz - mus, obraz - laska, powróz - kusy, raz - trasa, rozkaz - stos, wóz- kłus
28.

Co robisz w sobotę, w niedzielę i w środę? Czy chodzisz do szkoły w sobo-tę, w niedzielę i w środę? Kto chodzi do szkoły w poniedziałek i we wto-rek? Kto chodzi do szkoły w czwartek i w piątek?


УРОК 2
^ УДАРЕНИЕ И ИНТОНАЦИЯ
Ударение в польском языке - постоянное. Оно обычно падает на предпоследний слог. В безударных слогах нет редукции, это значит, что гласные не меняются ни качественно, ни количественно: okno, ucho

Но некоторые слова имеют ударение на третьеи или четвертом слоге о конца слова.

Ударение на третьем слоге имеют:

а) заимствованные слова с суффиксами -ik(a), -yk(a):

technika, matematyka, fabryka, gramatyka

б) некоторые заимствованные слова: opera, uniwersytet.

В сложных словах появляется дополнительное ударение,которое падает на предпоследний слог первого элемента сложного слова:

samochód, dobranoc, językoznawstwo, Świnouście

Некоторые односложные слова не имеют ударения и произносятся слитно с предыдущим и словами или с последующими:

Daj mi pióro. To nie on.

Если односложная частица стоит перед глаголом, ударение переходит на частицу: 'nie mam.

Вопросительная интонация выражается повышением тона. В польском языке вопросительные предложения всегда начинаются с вопросительного слова. Чаще всего употребляется вопросительное слово czy. В вопросительном предложении логическим ударением выделяется слово, к которому относится вопрос.

^ Czy czytasz po polsku? Czy to Stefan?
Упражнения: Ćwiczenia:
1. Прочитайте с правильным ударением и интонацией:Proszę przeczytać z prawdziwym akcentem i intonacją.
W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.

Pchła pchłę pchała, pchła płakała.

Siedziała małpa na płocie i żarła słodkie łakocie.

Czarna krowa w kropki bordo żarła tzrawę kręcąc mordą.

Czy tata czyta cytaty z Tacyta?

W czasie suszy szosa sucha.

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.

Stół s powyłamywanymi nogami.

Cesarz czesał cesarzową.

2. Прослушайте песни, обращая внимание на произношение: Proszę słuchać piosenki, zwracając uwagę na wymowę.
Na Wojtusia > sł.J.Poradzińska

Na Wojtusia z popielnika

Iskiereczka mruga.

Chodź, opowiem Ci bajeczkę -

Bajka będzie długa....

Była sobie cud królewna,

Pokochała grajka.

Król wyprawił im wesele -

Tss! - skończona bajka.

Na Wojtusia z popielnika

Iskiereczka mruga.

Chodź, opowiem Ci bajeczkę,

Bajka będzie długa....

Była sobie baba Jaga,

Miała chatkę z masła.

A w tej chatce same dziwy ....

Tss! - iskierka zgasła...
Kołysanka dla okruszka S. Krajewski - A. Osiecka

Królu mój, ty śpi, ty śpi, a ja....

Królu mój.. - nie będę spała dziś...

Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę, kiedyś tam, kiedyś tam.... Ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam.
Królu mój, ty śpi, ty śpi, a ja....

Królu mój... - nie będę spała dziś...

Kiedyś tam będzieś spodnie miał na szelkach - kiedyś tam,

kiedyś tam

Ale dziś jesteś mały jak muszelka, którą los rzucił nam...


3. ^ Прочитайте стихотворение Марии Павликовской-Ясножевской. Proszę przeczytać wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.

Miłość. Любовь

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie. Постояннo думаешь.Упортно и скрытно

Patrzysz w okno i smutek masz w oku... Смотришь в окно, и грусть у тебя в глазах

Przecież mnie kochasz nad życie? Но ведь ты меня любишь больше жизни,

Sam mówiłeś przeszłego roku. Ты сам говорил в прошлом году.

Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tem. Ты смеёшься, но что-то кроется за этим . Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków... Смотришь в небо, на резьбу облаков...

Przecież ja jestem niebem i światem? Но ведь это я – небо и весь мир?

Sam mówiłeś przeszłego roku.... Ты сам говорил в прошлом году.....

4. Прочитайте предложения:Proszę przeczytać zdania:
a)Często jeżdżę do Ireny. Wczoraj był deszcz. Wczoraj była dżdżysta pogoda. Halina ma nowy płaszcz. Czy ten płaszcz jest czarny? Ten mężczyzna ma nowy płaszcz. Tam leży szczotka. Co jeszcze tam leży? Bydgoszcz to miasto. Szczytno to miasto. Tam leży czysty biały papier i czarny zeszyt. Wykładowca wyjął ołówek. Studiuję język polski. Jan to polskie imię. Mó-wię po polsku. Pracuję w szkole. Wczoraj było bardzo zimno. Dlaczego twój kolega tak dobrze mówi po czesku? Czy kupiłeś chleba? Jaka to książka? Łódź to duże miasto. Jaki dziś ciepły dzień! Grzegorz już przeczytał ten tom.

b) Czy Stefan i Hanka pójdą jutro do kina? Czy dzwonek już był? Słucham i powtarzam nowe słowa. Dlaczego ten język polski jest tak trudny? Nie wiem, dlaczego chodzisz do kina?

5. Прочитайте: Proszę przeczytać.
Każdy, kto chce władać państwem, narodem, kościołem czy rodziną, musi naprzód nauczyć się władać sobą.

^ Kardynał Stefan Wyszyński

Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć.

Stefan Żeromski

Trudno srwać się do lotu, kiedy opadają ręce.

Włodzimierz Ścisławski

Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim.

Stanisław Jerzy Lec

Bądź sobą - szukaj własnej drogi,

Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.

Janusz Korczak


УРОК 3.
ОРФОГРАФИЯ
^ ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
1. Написание букв u, ó
Буква ó пишется тогда, когда можно объяснить стремление звука [у] к звуку [о] в случаях:

а) словоизменения - mój - mojego, Bóg - Boga

б) сравнения однокоренных слов - ból - boli

в) сравнения с другими славянскими языками - góra -гораБуква ó никогда не пишется в конце слова, а в начале слова встречается только в словах ów, ósmy и их производных.

Буква ó всегда пишется в суффиксах -ówk(a), ówn(a), и в окончаниях -ów: żarówka, Stankiewiczówna, domów.

Словообразовательные суффиксы -un, -unk(a), -unek, -uch,

-uszek, -utk(i), uchn(y), -uśk(i) всегда пишутся через -u :

opiekun, opiekunka, rysunek, babunia, dziadunio, kwiatuszek, malutki,

maluchny, maluśki
2. Правописание букв ą, ę:
Буквы ą, ę пишутся в основах:

а) слов словянского происхождения: ząb, zęby, mięso, mąż

б) слов, потерявших черты заимствования: ląd, brązowy

В заимствованных слвах пишутся сочетания om, on, em, en :

bomba, tempo, konserwy, benzyna

^ ПРАВОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ
1. Правописангие букв h - ch:
Буква h пишется преимущественно в словах неславянского происхождения, например: bohater, hetman, humanizm, horyzont, historia

Буквосочетание ch пишется в словах славянского происхождения и в конце слов: chleb, ucho, gmach.
2. Правописание букв ż -rz:

Буква ż пишется:
а) когда при словоизменении или словообразовании букве соответствуют буквы g, s, dz : możesz – mogę можешь - могу, wyższy – wysoki более высокий - высокий, pieniężny – peniądze денежный -деньги

б) если в других словах славянских языков на месте ż стоит буква ж, з, с : młodzież - молодёжь, żona - жена, nóż - нож, róża - роза, świeży - свежий, ryż - рис

в)

г) в частице że (ż) и в словах, которые возникли от сочетания с ней:

dajże, bierzże, kupże, chociaż, niż
Правописание сочетания rz:
а) если пры словоизменении или словоборазовании, или в

соответствующих словах в славянских языках на месте rz стоит

буква р :

doktorzy - doktor, morze - morski, chorzy – chory

rzeka - рака, burza - бура, brzeg - бераг (берег)

б) если слово можно проверить однокоренным – там должна быть

буква r: morzemorski море - морской, starzecstary старик - старый

в) в суффиксах -arz, -erz в словах, которые обозначают лицо мужского

рода или мужские имена: lekarz, malarz, Kazimierz, Włodzimierz,

żołnierz.

г) в названиях предметов правописание -arz, -aż в конце слова зависит

от описанных выше условий: kalendarz, bagaż.

д) после согласных b, p, d, t, g, k, ch, j, w пишется rz:

brzeg, przykład, drzewo, trzy, krzyk, chrzan, grzebień.

Преффиксальный d не влияет на правописание rz, ż: podrzucić,

podżegacz.
3. Правописание согласного j:
а) после приставок: wjazd, odjazd

б) после согласных c, s, z : demokracja, Rosja, Azja

Передгласной i буква j не пишется: moja, но moi
Двойныя согласные пишутся только там, где они на самом деле произносятся: wanna, terror, willa.

^ ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ

В прилагательных,которые образовались с помощью суффикса -ski и в наречиях опускаются согласные основы g, z, ż, sz, szcz:

Hamburg - hamburski, Praga - praski, Кaukaz - kaukaski, Ryga -ryski.

В прилагательных и наречиях,которые образовались от слов на d, dz, dź пишется -dzki: Łódź - łódzki, Leningrad - leningradzski,

В остальных случаях пишется -cki: student - studencki, Bałtyk - bałtycki, tkacztkacki.

В существительных, образованных от других существительных или глаголов, у которых в корне или основе есть буква w , эта буква перед суффиксом - stw(o) сохраняется: znawca - językoznawstwo
^ ПРАВОПИСАНИЕ ПРЕДЛОГОВ
Перед сочетанием ci всегда пишется буква ś: ściskać, ściemnieć.

Перед глухими согласными, кроме h, s, sz пишется s: zrobić, zdobyć, zdziwić się, zsinieć, zginąć.

Предлоги roz-, bez- всегда пишутся через z: rozpoczynać, bezsensowny, bezduszny.

Перед звонкими согласными пишется wz-, wez- : wezwać , а перед глухими пишется ws-, wes- : wskazać.

^

ПРАВОПИСАНИЕ ПРОПИСНЫХ БУКВ
С большой буквы всегда пишутся:
а) названия национальностей и групп народов: Polak, Białorusin

б) названия жителей частей света, регионов, рас и племен: Austriak,

Murzyn .

Названия жителей больших городов пишутся с маленькой буквы: warzawianin, moskwianin. Иногда одно и то же слово может обозначать жителя области и жителя города. В зависимости от этого оно пишется с большой или маленькой буквы: Krakowiak (житель Краковского воеводства), krakowiak (житель Кракова)

в) В письмах слова, которые относятся к адресату: Piszę Wam, Szanowna Pani..... Drogi Ojcze....Otrzymałem Twój list....

г) все значительные слова, которые входят в географические названия: Morze Czarne, Jezioro Aralskie, Ocean Lodowaty Północny, Półwysep Krymski.

В остальных случаях написание большой буквы сходно с русским.


^ ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТИЦ
Условная частица - by (вместе с личными окончаниями условного наклонения) пишется слитно:

а) с личными формами глаголов: napisałbym, zrobilibyśmy

б) с союзами и частицами: żebyś, niechby

в) с неличными формами глаголов и другими частями речи пишется раздельно: ^ Przeczytać bym nie mógł.
Запомните!

Слдитно пишутся: nieraz, niejeden, nieco, niejaki, niektóry, niezbyt

Раздельно пишутся: nie ma, nie wolno, nie trzeba, nie warto, nie wiadomo
ПРАВОПИСАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН

^
В личных именах неславянского происхождения и после

шипящих сохраняется буква i: Sochi, Batumi, Tbilisi, Maiami

Русская буква и просле шипящих передается буквой y: Czystopol.

Русские и белорусские фамилии, которые заканчиваются на - кі (-кая) заканчиваются на -ki (-ka) : Kowalewska, Iwanowski.

Фамилии, взятые из языков с латинской графикой,сохраняют свое написание: Rabelais, Byron, Goethe, но ьнекоторые фамилии, которые прочно вошли в польский язык, пишутся двояко: Szekspir - Shakespeare, Szyler - Shiller.

Некоторые географические названия, которые давно вошли в язык, приняли польскую форму: Paryż, Londyn, Rzym, Wiedeń, другие географические названия приняли латинизированую форму, приспособленную к польскому правописанию: Marsylia (Марсель), Kolonia (Кёльн), Sekwana (Сена), Tamiza (Темза) , Monachium (Мюнхен). Большинство названий сохраняет свое написани: La Manche, Manchester.


^ ВВОДНО- ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС
УРОК 4
ГЛАГОЛ-СВЯЗКА “БЫТЬ
В польском языке, каки во многих других, есть глагол-связка, который передает основной смысл “есть, имеется” . Часто этот глагол используется вместо личного местоимения:
być 1. (ja) jestem 1. (my) jesteśmy

2. (ty) jesteś 2. (vy) jesteście

3. (on, ona) jest 3. (oni, one)
Отрицание : 1. nie jestem 1. nie jesteśmy

2. nie jesteś 2. nie jesteście

3. nie jest 3. nie są
Kto to jest? Co to jest?

Kim jesteś? Jestem w Warszawie. Jesteśmy w kinie. Gdzie są?
Вопросительные слова:

Kto...? Co...? Czy...? Gdzie...? Kiedy... ? Dokąd...? Skąd...? O czym..?

Кто? Что? - Где? Когда? Куда? Откуда? О чем?
1. Прочитайте: Proszę przeczytać:
Co to jest ? To jest Polska. Co to jest? To jest dom. Czy to jest szkoła? Tak, to jest szkoła. Czy to jest apteka? Nie, to nie jest apteka, to jest kino. Czy to jest komputer? Nie, to jest telefon. Czy to jest radio? Nie, to jest magnetofon.

^ Co to jest: ma cztery nogi i śpiewa ? - Duet...

Czy to jest Polka? Nie, to nie jest Polka, to jest Polak.
Словарик: Słowniczek:

rodzinaсемья, matka, mamusia –мать, мама, ojciec, tatuś –отец, папа, brat - брат, siostra - сестра, babcia - бабушка, dziadek - дедушка, syn - сын, córka - дочь, wujek - дядя, ciocia - тётя, kuzуn - двоюродный брат, kuzynka - двоюродная сестра, mąż - муж, żona - жена , dziecko - ребёнок, imię -имя, nazwisko - фамилия

2. ^ Прочитайте текст, переведите. Proszę przeczytać tekst, przetłumaczyć.

KTO TO ?
- Paszport proszę.

- Proszę.

- Pana imię ?

- Janusz.

- Pana nazwisko?

- Jabłoński.

- A to kto?

- To jest mój syn, Marcin.

- Kto to?

- To moja żona, Ewa.

- A to kto?

- To moja córka, Kasia.

- A to co?

- Nie “co”, tylko “kto”. To jest mój pies, Kruczek.

- A to kto? Czy to pana dziecko?

- Nie, to nie jest moje dziecko.

- A to co?

- To jest moja walizka.

- Dziękuję. Wszystko w porządku. Następny , proszę....

^ Запомните: Pamiętajcie:

Dzień dobry! Здравствуйте! Dobry wieczór! Добрый вечер! Dobre rano! Доброе утро! Cześć! Привет!

Do widzenia! До свидания! Do zobaczenia! Увидимся!

Proszę. Пожалуйста. Dziękuję. Спасибо.

Wszystko w porządku. Всё в порядке.

^ KTO TO JEST?
- Czy to jest twoja rodzina?

- Tak. To jest moja matka, mój ojciec, mój brat i moja siostra.

- A kto to jest?

- To jest nasza babcia.

- A czy to jest wasz dziadek?

- Tak, to jest nasz dziadek.


czyj? Чей? czyja? Чья? czyje? Чьё?

mój moja moje ona - jej

twój twoja twoje on - jego

nasz nasza nasze oni - ich

wasz wasza wasze

moje, twoje, nasze, wasze pl.

В польском языке прилагательные имеют следующие окончания:

В мужском роде: - y dobry, wesoły, czysty, czarny

В женском роде: - a dobra, wesoła, czysta, czarna

В среднем роде: - e dobre, wesołe, czyste, czarne
Прочитайте текст: Proszę przeczytać tekst:
3. ^ KTO TO JEST?

1. - Kto to jest?

- To jest pan Pawlak, a to pan Piekarski.

- A to kto?

- To jest pani Pawlakowa, żona pana Pawlaka. A to pani Piekarska.
2. - Czy to jest pan Piekarski?

- Nie, to nie jest pan Piekarski. To pan Andrzej Pawlak.
3. - Jaki jest pan Pawlak?

- Pan Pawlak jest wysoki.

- A pan Piekarski?

- Pan Piekarski jest niski.
4. - Jaka jest pani Pawlakowa?

- Pani Pawlakowa jest młoda i ładna.

- A pani Piekarska? Czy jest stara i brzydka?

- Nie! Pani Piekarska nie jest stara i brzydka, też jest młoda i

zgrabna.
5. - Czy ten niski pan to Włodzimierz Piekarski?

- Tak, to pan Włodzimierz. A to jest pani Agata?

- Nie, to nie pani Agata, to jest Danuta Pawlakowa.

- Czy pani Agata jest wysoka?

- Nie, nie bardzo wysoka.
6. - Jaki jest pan Andrzej Pawlak?

- Jest wysoki i przystojny.

- A pan Włodzimierz?

- Pan Piekarski jest niski. Nie jest przystojny, ale jest bardzo

sympatyczny i wesoły.

Словарик: Słowniczek:

młody - молодой, brzydki - уродливый, ładny, zgrabnyстройный, рrzystojny

приличный

Внимание! Uwaga!

Большинство польских фамилий заканчивается на:

-ski, -ska, -cki, -cka
pan Jankowski + pani Jankowska = państwo Jankowscy

pan Rybicki + pani Rybicka = państwo Rybiccy

pan Markiewicz + pani Markiewicz = państwo Markiewiczowie

pan Nowak + pani Nowakowa = państwo Nowakowie

pan Kmita + pani Kmita = państwo Kmitowie
To są państwo Kowalscy. Państwo Bielscy są w parku. Państwo Libiczowie są w Warzsawie.

Сравните: Proszę porównać:

Это Ваш сын? czyj? чей? Ваш pani, pana, państwa

Это Ваша дочь? czyja? чья? Ваша pani, pana. państwa

Это ваши дети? czyje? чьё? Ваши pani, pana, państwa

Czy to jest pani paszport? - Tak, to jest mój paszport.

Czyj to jest samochód? Państwa? - Tak, to jest nasz samochód.

Czy to pana pieniądze? - Tak, to są moje pieniądze.

Czy to jest pana rodzina ? - Tak, to jest moja rodzina.

Czy to są pani koleżanki? - Nie, to nie są moje koleżanki, to są córki mojej sąsiadki, pani Tarnowskiej.

Упражнения: Ćwiczenia:


  1. Измените упражнения по образцу: Proszę zmienić zdania według wzoru:

^ Wzor: pan Nowak - pani Nowakowa, to jest rodzina Nowakowie.
pan Wolski, pan Jurkowski, pan Jekiel, pan Konopka, pan Mickiewicz, pan Grodzieński, pan Kozak, pan Krysiak

2. Замените выделенные слова словами из скобок: Proszę zamienić słowa wydzielone słowani z nawiasów:
A. Pan Pawlak jest młody. (stary, wysoki, niski, wesoły,

B. A jaki jest pan Piekarski? sympatyczny, ładny, brzydki)

A. Też jest młody.

A. Jaka jest pani Agata? ( niska, wysoka, ładna, wesoła,

B. Jest młoda. przystojna, brzydka)

A. A pani Danuta?

3. ^ Вставьте нужные вопросы: Proszę wstawić potrzebne pytania:
A. ............................................. B. Tak, to jest pan Jan Barcewicz.

A. .............................................. B. Jest bardzo sympatyczny.

A. ............................................. B. Tak, to jest pan Piekarski.

A. ............................................. B. Tak, to jest żona pana Pawlaka.

A. ............................................. B. Nie, pani Agata nie jest stara.

A. ............................................ B. Ładna i zgrabna.

4. Дополните окончания. Proszę dopełnić potrzebne końcówki:
To jest pan Piekarsk_ , a to pani Piekarsk_ . A to jest pan Pawlak i pani Pawlak_ _ _. Pan_ Pawlak _ _ _ to żona pan_ Pawlak_ . Pani Piekarsk_ jest ładn_ i zgrabn_ , a pan Piekarsk_ nie jest przystojn_ , ale jest bardzo sym-patyczn_ i wesoł_ .

5. ^ Вставьте нужные слова: Proszę wstawić potrzebne słowa:
Kto to.................? To ................ pana Włodzimierza. Czy to ............. twoja siostra? Nie, to nie ............... moja siostra, to jest ................ córka. Czy to ........... twój ojciec? Tak, to jest ................ ojciec. A to syn .............. Janeckiej? Tak, to ................ syn. Ten przystojny pan to syn ........... Janeckiego? To dziecko to .............. córka. Ta stara pani to ................... babcia. Czy ten dziadek to jest ................... pana Jana?
6. ^ Ответьте на вопросы отрицательно: Proszę odpowiedzieć na pytania w sposób przeczący.
Czy pani Maria to jest żona pana Andrzeja? Czy pan Zielski to jest dziadek Moniki? Czy pani Milewska to jest ciotka Jacka? Czy Monika i Paweł to twoje rodzieństwo? Czy to dziecko to jest twój syn? Czy ta pani to twoja siostra?

7. ^ Ответьте на вопросы по образцу: Proszę odpowiedzieć na pytania według wzoru:

Wzor: Kto to jest matka mojej mamy? Matka mojej mamy jest moja babcia. (mojej, mojego, twojej, twojego, naszej, naszego)
Kto to jest syn mojego ojca?.......................................................................

Kto to jest córka twojego ojca?....................................................................

Kto to jest mąż mojej babci? ......................................................................

Kto to jest ojciec jej matki ? ......................................................................

Kto to jest mama jego taty? .....................................................................

Kto to jest siostra naszego taty? .................................................................

Kto to jest żona waszego ojca? ..................................................................

Kto to jest mąż jej matki ? ............................................................................

Kto to jest brat jego matki? .........................................................................

Kto to jest twój brat i twoja siostra?.............................................................

8. ^ Ответьте и напишите по-польски: Proszę odpowiedzieć i napisać po polsku:
Кто это? .....................................................................................................

Это моя семья. .............................................................................................

Это моя мама и мой папа ..........................................................................

Это твой дедушка?........................................................................................

Нет, это мой дядя. ................................................................................ .

Это жена господина Пекарского. ....................................................................... Это дочь твоей сестры? .................. .........................................................

Нет,это моя тетя. ................................ .....................................................

Эта муж твоей бабушки?................................................................................. Да, это мой дедушка. .................................................................................

9. ^ Спросите вежливо у женщины, у мужчины и у семьи: Proszę zapytać grzecznie kobiety, mężczyzny i rodziny:
Это ваши дети? Это ваша сестра? Это ваш муж? Это ваш дом? Это ваши деньги? Это ваша дочка? Это ваш дедушка? Это ваша семья?

10. ^ Вставьте нужные слова: Proszę wstawić potrzebne słowa.
Czy to są ..................... dzieci? Tak, to są ...................... córki i ................. syn. Czy to jest ....................... dom? Nie, to nie jest ......................... dom, to jest dom .................................. Jabłkowskich. Czy to są ..................... dokumenty? Nie, to nie są ......................dokumenty, to są dokumenty ............... Lipskiego. Czy to jest ...................... koleżanka? Nie, to jest ................... żona. Czy to jest ................... mąż? Nie, to jest mąż ............... Kwiatkowskiej. Czy to jest ........................... siostra? Nie, to jest siostra ............................... Mroczkowskiego.

УРОК 5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconЖ данович Ольга Александровна
Сентябрь 2010 июнь 2011 – курсы польского языка при «Dom Polaka w Mińsku» (Сертификат о завершении годичного курса польского языка...

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconПереводчик польского языка
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет по специальности польский язык и литература с квалификацией...

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconТесты по грамматике русского языка контрольные работы
Т48 Тесты по грамматике русского языка. Контрольные работы. 2-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 288 с. — (Домашний репетитор)

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconУчебное пособие Томск 2002 г. Удк 681. 326(075)
П. Ф. Коробко. Сети ЭВМ и средства телекоммуникций. Учеб пособие. Том политех ун-т,– Томск, 2002. – 170 с

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconСписок публикаций Сидорова Сергея Владимировича в 2002 г
Сидоров С. В. Изучение гуманистических отношений у старшеклассников: Методическое пособие для педагогов и студентов пед вузов. –...

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconКвн «Что по грамматике мы знаем, без ошибок применяем».
Цель: повторить пройденный материал по грамматике, правописанию и развитию речи в занимательной форме

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconА. Е. Пупцев и др. 2-е изд. Минск: Нар асвета, 2008 223 с
Информатика: учеб пособие для 11-го кл общеобразоват учреждений с белорус и рус яз обучения с 12-летним сроком обучения (базовый...

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconУчебное пособие соответствует программе курса «Современные конфликты...
Учеб пособие. М.: Инфра-м; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. 352 с. — (Серия «Высшее образование»)

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 icon-
Возлюбите чистое словесное молоко : пособие по гомилетике / В. С. Немцев. — Минск : Церковь Пробуждение, 2007. — 464 с

Пособие по грамматике польского языка Минск 2002 iconКраткий курс менеджмент а. Большаков учебное пособие санкт-Петербург...
Б79 Менеджмент / Учебное пособие. — Спб.: «Издательство "Питер"», 2000. — 160 с.: ил. — (Серия «Краткий курс»)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница