Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)»
Скачать 446.23 Kb.
НазваниеНавчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)»
страница1/4
Дата публикации24.09.2014
Размер446.23 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
www.lit-yaz.ru > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4
У К Р А Ї Н А

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти

Черкаська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8

Черкаської міської ради Черкаської області

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОРФОГРАФИЮ»

Правопис префіксів російської мови
Геліконова Олена Миколаївна

учитель російської мови

Матеріали посібника схвалені педрадою

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8

Наказ № 1 від 04.01.2013


ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка………………………………………………………………………………………………..ст.3

 2. Конспекти уроків:

 1. «Путешествие в страну Орфографию». Орфографія як система правил російського правопису………..ст.4

 2. «Приставучая морфема». Префікси російської мови…………………………………………………………ст.10

 3. Правопис префіксів пре-/при-…………………………………………………………………………………...ст.21

 4. Правопис префіксів, що закінчуються на з/с…………………………………………………………………..ст.26
 1. Бібліографія………………………………………………………………………………………………………….ст. 33

 2. Додатки ……………………………………………………………………………………………………………ст. 34


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» складено у відповідності з освітніми програмами, що визначають вимоги і надають рекомендації по вивченню російської мови в основній школі. Посібник акцентує увагу на розвитку реальних навичок володіння мовою.

Основна мета уроків, представлених в посібнику – формування мовленевих компетенцій і орфографічної грамотності учнів.

Ця мета реалізується через рішення ряду задач:

НАВЧАЛЬНА – розширення знань учнів по відповідним темам.

РОЗВИВАЮЧА – розвиток вміння використовувати набуті знання на практиці, активізувати увагу учнів на власному писемному мовленні, навчити самостійно систематизувати матеріал, виділяти головне.

ВИХОВНА – виховання прагнення до самостійної роботи по здобуттю знань і вмінь в різноманітних сферах життя, усвідомлення необхідності вивчення орфографії як основи для якісного спілкування в будь-якій сфері.

Для досягнення основних цілей мною були використані найбільш ефективні прийоми: робота з узагальнюючими схемами, таблицями по орфографії, різноманітними лінгвістичними словниками, алгоритмами, текстами, етимологічним аналізом слів.

Використання засобів ІКТ дозволить наочно представити матеріал на всіх етапах уроку, створить умови для підвищення мотивації учнів, забезпечить стабільну якість знань, дозволить зекономити час на уроці. Практичну користь будуть мати всі школярі, а особливо ті, хто надалі хочуть бути успішними в сфері діяльності, що потребує знань російської мови.

Мотивація на представлених уроках проходить по принципу:

«Скажи мені – я забуду, покажи мені – я запам’ятаю, дай діяти самому і я навчусь».

Обов’язковою умовою на уроці вважаю етап рефлексії – самоаналіз діяльності та її результатів.

Рефлексія може здійснюватися на будь-якому етапі заняття і направлена на усвідомлення пройденого шляху, на збір в загальну копилку поміченого, обдуманого, зрозумілого. Важливо вибудувати смисловий ланцюжок, порівняти свої способи і методи з тими, які застосовують інші учні.

Особливу увагу для вчителів може привернути використана форма конспекту уроку. Така форма дає можливість чітко бачити основні етапи уроку, мотивувати види і форми діяльності на уроці, розмежовувати діяльність учнів і дії вчителя, максимально точно розраховувати час уроку.

До конспектів додаються презентації по кожній з тем.

^ Урок 1

Тема урока: Введение. «Путешествие в страну Орфографию (трудные случаи правописания)». Орфография как система правил русского правописания.

Грамоте учиться – всегда пригодится.

Пословица.

Цель: познакомить с целями, задачами, структурой курса «Путешествие в страну Орфографию (трудные случаи правописания)»

Задачи:

Образовательная: дать представление об орфографии как системе правил русского правописания и ее роли в жизни каждого человека, повторить опознавательные признаки орфограмм.

Развивающая: развивать творческие способности, умение переносить знания в новую ситуацию.

Воспитательная: воспитывать ответственное отношение к своему труду, интерес и любовь к русскому языку.

Оборудование: компьютер, презентация, анимация персонажей.
^ ХОД УРОКА


Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Обоснование выбранных приемов работы

Знакомство с целями, задачами, структурой темы

« Путешествие в страну Орфографию (трудные случаи правописания)».

Слайд 1,2


Заголовок – окошко для взгляда вперед.

Посмотри и подумай: что тебя ждет?

Заголовок – это не просто слова;

Эти слова – всему голова.

^ Основная цель - формирование речевой, орфографической и пунктуационной грамотности.

– Что вы уже знаете об этой теме?

– Подберите слова об этом или на эту тему…

–Вот видите! В вашей памяти уже это хранится! Значит, это нужно!

– Что случится, если я буду писать грамотно?

– Что случится, если я не буду писать грамотно?


Чтение, формулировка и запись темы урока;

поиск ответов на поставленные вопросы.

Подобрать не менее трех аргументов по двум последним вопросам.


^ Организация внимания учащихся, ознакомление с планом работы; формирование и развитие мотивации, создание ситуации успеха.


II. Актуализация знаний, умений, навыков

1.Беседа

Слайд 3, 4

 • Что такое грамота?

 • Объясните выделенные словосочетания.

 • Что такое орфография?

 • Для чего нужно изучать орфографию?
Работа со словарями, поиск ответов на основании ранее полученных знаний;

Актуализация опорных знаний

^ 2. Лингвистическая сказка

Слайд 5

Сколько хлопот с орфографией, сколько ее учить! И ведь что обидно: придумали ее взрослые, а учить приходится детям!

А что будет, если обойтись без нее? Просто так: написал, как слышишь, — и тебя поймут. Ведь когда слышат, понимают.

Это произошло в сказочном лесу, где жили герои хорошо знакомой вам сказки: мальчик по имени Кристофер Робин, медвежонок Винни-Пух, поросенок Пятачок, Кролик, Сова и другие. Кролик пришел к Кристоферу Робину, но не застал его, а нашел записку.

Ну и озадачен был Кролик! Он пошел к Сове, чтобы разобраться вместе с ней в этой записке. Но Сова тоже была озадачена и встревожена. Ей почему-то показалось, что что-то случилось с носом Кристофера Робина. Оба они стали беспокоиться. Где он сейчас? В каком он положении?

В конце концов Сова подумала, что Кристофер Робин ушел куда-то с каким-то Щасвирнусом. Они долго гадали, какой это Щасвирнус: пятнистый или травоядный? Они волновались и раздумывали, а Кристофер Робин тем временем учился. "Он "обалдевает" знаниями",- сообщил ослик Иа-Иа.

Следующая записка мальчика выглядела по-другому.

И никаких недоразумений больше не было.

Когда такое происходит в сказочном лесу, большой беды нет. Ведь в сказках все кончается хорошо. А что бы получилось, если бы люди так писали в обычном городе?

Один ученый попытался представить себе, что из этого может выйти. А выходит вот что. В таком городе люди тратят гораздо больше времени и сил, чтобы прочесть газеты, книги, вывески. Скорая медицинская помощь опаздывает к больным, потому что очень долго pазбирает адрес, и больной получает лекарство с опозданием. Работникам уголовного розыска трудно задержать преступника: пока прочитаешь описание его примет, преступник успевает скрыться. Так что невесело в этом городе: преступность выше, медицинская помощь хуже, люди узнают меньше интересного, потому что им труднее читать. Они, конечно, сэкономили в детстве много времени, не изучая орфографию, но ничего хорошего из этого не вышло.


Прослушивание сказки,

формулирование вывода

Лингвистическая сказка создала положительный эмоциональный настрой, вызвала интерес к дальнейшей учебно-познавательной деятельности, позволила учащимся самостоятельно сформулировать

вывод

^ Формирование новых знаний, умений, навыков

Слайд 6

 • Что такое орфограмма?

Орфограмма - это такое написание в слове, которое соответствует определенному орфографическому правилу. Одни написания в словах являются орфограммами, а другие - нет, например: столб, ведро.


Ознакомление с определением по учебнику

^ Формирование целостной системы ведущих знаний по теме


Чтение памятки о том, как научиться грамотно писать

Слайд 7

Сколько правил! Правил сколько!

С непривычки бросит в дрожь!

Будь внимательным и только!

Все запомнишь, все поймешь!


Самостоятельное чтение памятки, формулирование выводов о необходимости последовательного изучения русской грамматики

^ Данная памятка поможет учащимся осознать важность систематического и последовательного изучения языка.

Слайд 8

^ Прочитайте. Какую роль в письменном общении играет почерк?

Один неграмотный пришел с поклоном к грамотею:

-Будь другом, напиши письмо. А то я не умею…

-Нет, не могу, нога болит, - ответил хмуро тот.-

Через неделю приходи, авось, болезнь пройдет.

-Да разве пишешь ты ногой? – неграмотный спросил.

-Нет, мне по адресу с письмом ходить не хватит сил.

Почерк у меня такой, трудись хоть целый год,

Но без меня мое письмо никто не разберет.

(В.Гончаров)


Ученики читают, высказывают свое мнение о прочитанном

^ Развитие устной речи, осознание необходимости писать каллиграфично, поддержание познавательного интереса к изучаемой теме.


Слайд 9

Объясните пословицу

^ ПИСАТЬ-ТО ПИШУ, А ЧИТАТЬ В ЛАВОЧКУ НОШУ.


Дети дают объяснения своего понимания пословицы

Данный способ обратной связи помогает и учителю оценить степень успешности овладения новым материалом.

^ IV.Закрепление знаний, умений, навыков

Слайд 10,11


 • Сочинение-рассуждение на основании прочитанного

"...Вспоминается мне маленький, почти разбитый снарядами городок в дни Великой Отечественной войны, дорога от наших постов к его окраинам и столб возле дороги. На столбе стрелка и странная надпись: "Оптека". Я и еще несколько офицеров стояли перед этим столбом и крепко ругали чудака, который такую надпись сделал. Как нам теперь было понять: что находится там, за углом, на улицах городка, по которым свистели фашистские пули? Если там и верно "аптека" - дело одно: надо немедленно послать туда бойцов, не считаясь с опасностью, вынести все лекарства, какие там могли остаться, бинты, йод. Все это нам было очень нужно. Если же "оптика" - так ни очки, ни фотоаппараты нас в этот момент не интересовали. "И как только грамотный человек может такое написать?" - ворчал майор.

Учащиеся читают отрывок из книги Л.Успенского «Слово о словах» и дают развернутый ответ на вопрос «Для чего нужно быть грамотным?»

^ Развитие творческих способностей, выявление уровня знаний учащихся.

Данный вид работы обеспечивает решение задач на применение, увеличивает объем знаний по теме, помогает глубже понять основной материал.


^ V. Подведение итогов урока

Слайд12

- Что нового вы узнали на уроке?

- Над чем заставил задуматься вас урок?

- Какие цели для себя поставили?


Ученики дают ответы на поставленные вопросы

Дается анализ и оценка успешности достижения цели, реализуется возможность наметить перспективу последующей работы.


^ VI. Домашнее задание

Слайд 13

Записать в тетради пословицы и поговорки о важности владения языком и грамотой.

Запись домашнего задания в дневники

^ Поисковая работа обеспечивает языковое развитие учащихся.

VII. Рефлексия


Упражнение «Плюс-минус - интересно».

^ П (понравилось)

М (не понравилось)

И (интересно)

Заполнение таблицы, комментирование ответов

^ Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения (мотивации, способов деятельности, общения).


^ Урок 2

Тема урока. Неизменяемые приставки русского языка.

Цели урока:

 • дать понятие об изменяемых и неизменяемых приставках;

 • развивать умения различать близкие по звучанию, но разные по значению и написанию слова;

 • обогащать словарный запас учащихся;

 • закрепить навык осознанного письма;

 • научить применять данное правило в устной и письменной речи.

Тип урока: изучение нового материала

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Обоснование

выбранных

приемов

работы

Организационный момент

Определение темы и цели урока

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Здравствуйте, ребята! Рада встрече с вами. Надеюсь, что у вас хорошее настроение, которое поможет нам провести урок интересно, плодотворно.

Для того чтобы определить тему урока, вы должны отгадать загадки, а отгадки записать себе в тетрадь.

1) В перевалку шёл со льдин

К нам на утренник … (пингвин)

2) Он стоит на трёх ногах

Сам чёрный, в чёрных сапогах,

Зубы белые, педаль

Называется…(рояль)

3) Неуклюжий, светло-синий

По кустам развешан …(иней)

4) Что выше леса, краше света,

Без огня горит? (солнце)

5) Когда порою одиноко,

Вдруг в тишину ворвётся звон,

И голос друга из далёка

Тебе подарит …(телефон)

6) Сам алый, сахарный,

Кафтан зелёный, бархатный. (арбуз)

7) Серовато, зубовато,

По полю рыщет,

Телят, ягнят ищет. (волк)

8) Не куст, а с листочками,

Не рубашка, а сшита,

Не человек, а рассказывает. (книга)

9) В  домик свой скворец вернулся,

И в норе медведь проснулся.

Всюду слышна птичья трель,

Кто же к нам пришёл…(апрель)


Учащиеся записывают в тетради отгадки, после окончания этой работы составляют первые буквы каждого слова.

^ Организация внимания детей, создание положительного эмоционального настроя, формирование интереса к дальнейшей учебно-познавательной деятельности.

Актуализация опорных знаний

Слайд 11

- Вот вы сами и определили тему нашего урока. Составьте слово из первых букв, угаданных вами слов. Какое же слово у вас получилось?

- А что такое приставка?

Обратите внимание на таблицу, на которой показаны особенности приставок.

 1. …часть слова.

 2. Служит для образования новых слов.

 3. Пишется слитно.

 4. Между приставкой и корнем вопрос ставить нельзя.

Опираясь на знания, полученные в младшей школе, ученики формулируют определение.

^ Актуализация опорных знаний

«Приставка! Я тебя вижу!»


Эти волшебные морфемы не просто “пристают” к словам — они придают словам удивительно разные смыслы. Например: заплетать, уплетать, переплетать. Продолжите этот ряд, насколько сумеете.

Или: понимать, отнимать... И этот ряд продолжите, насколько сумеете.

^ Сколько приставок в русском языке?

Вспомните (запишите) столько приставок, сколько сможете (на самом деле, вы знаете их все, дело только в умении вспоминать).


Дети записывают приставки, которые им удастся вспомнить

^ Формирование мотивации

Изучение нового материала

Слайд 12

Сколько у вас получилось? Если вы сумели вспомнить 30 — 40, значит, у вас совсем неплохая готовность памяти. Если меньше — отложите работу на некоторое время, а потом опять вернитесь к ней и постарайтесь дополнить ваш список.

На самом деле в русском языке более 50 активно работающих приставок.

Если вы уже сделали все, что могли, а дальше — сдаетесь, загляните в ответ.

Ответ: без-, бес-; в-, во-; вз-, взо-; вне-; внутри-; вс-; вы-; до-; еже-; за-; из-; изо-; ис-; между-, меж-; на-; над-, надо-; наи-; не-; ни-; низ-, нис-; о-, об-, обо-; около-; от-, ото-; па-; пере-; по-; под-, подо-; после-; пра-; пре-; пред-, предо-; при-; про-; противо-; раз-; разо-; рас-; роз-; рос-; с-; со-; сверх-; су-; у-; через-, чрез-, черес-.

С теми приставками, которые вы сами не вспомнили, напишите как можно больше слов, а потом придумайте с этими словами несколько смешных предложений или небольшую занятную историю.


Дети знакомятся с неизменяемыми приставками; определяют, какие из них им не вспомнились, закрепляют их правописание, составляя с ними сначала слова, а затем предложения.

^ Формирование новых знаний и умений

Задание №1

Слайд 13

В каждой четверке слов одно без приставки. Обнаружьте его.

 1. Расписной, рассыпной, роскошный, расставленный.

 2. Приспосабливающийся, принципиальный, призывающий, принудительный.

 3. Беспристрастный, приключенческий, допризывник, приватизация.

Присмотритесь к этим словам. Выберите те, которые кажутся вам трудными, и сделайте все, чтобы их запомнить.


Дети обнаруживают слова без приставок, исследуют их происхождение при помощи словарей.

^ Развитие орфографической зоркости

Задание № 2

Слайд 14

Слайд 15, 16, 17


Из данных слов выпишите сначала слова без приставки, потом с одной приставкой, потом с двумя или тремя.

Обворожительный, обездоленный, обеззараженный, обезьяна, обезличенный, обнародовать, обелиск, обеспечить, обессилеть, облагороженный, областной, облокотиться, обожженный, общежитие, ожерелье, объезженный, объяснение, облегчение, одновременный, одолжение, одушевление, оживление, ожесточение, основной.

Просмотрите внимательно еще раз эти слова. Если какие-нибудь из них вам кажутся трудными, сделайте все необходимое, чтобы их запомнить.


Ответы:

 1. обезьяна, обелиск, областной, общежитие, ожерелье, одновременный, основной;

 2. обворожительный, обнародовать, облагороженный, облокотиться, обожженный, объезженный, объяснение, облегчение, одолжение, одушевление, оживление, ожесточение;

 3. обездоленный, обеззараженный, обезличенный, обессилеть, обеспечить.
^ Первичное закрепление полученных знаний; повторение правописания разделительного Ъ

Составление обобщающей таблицы

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20


Среди данных ниже слов есть такие, внутри которых спрятались приставки. Выпишите эти слова.

Очковтирательство, доброжелательство, благословение, благоприобретенный, драгоценность, водопроводчик, сногсшибательный, железнодорожный, благоразумный, путешествующий, Землетрясение, громоотвод, гостеприимство, сумасшествие, накопительство, деревообрабатывающий, благородный, живородящий.

Найдите среди этих слов трудные для вас и сделайте все, чтобы их запомнить.

При выполнении упражнений ученики приходят к выводу, что в русском языке можно выделить

^ ТРИ ГРУППЫ ПРИСТАВОК

В зависимости от того, какие проблемы возникают при написании приставок, все приставки можно разделить на следующие группы.

Первая группа – самая беспроблемная. Это приставки, которые пишутся всегда одинаково: в-; во-; взо-; вы-; до-; за-; изо-; на-; недо-; о-; об-; от-; па- (только под ударением-паводок, пасынок); пере-; по-; под-; подо-; пра-; пред-; предо-; раза-; с-; со-; су-; у- и другие.

^ Вторая группа – это приставки, которые пишутся, “подлаживаясь” к идущим за ними буквам. Это без — бес-; вз- — вс-; воз- — вос-; из- — ис-; низ- — нис; раз- — рас-; роз- — рос-; через- черес-.

Вы, конечно, помните, как они меняются при письме. Сформулируйте это правило сами.

^ Третья группа – приставки, правописание которых зависит от смысла. Это при- и пре-.

Итак, три группы приставок. Составьте с ними таблицу, а если любите рисовать — изобразите.

В результате совместной работы выводится алгоритм работы, который заносится в тетрадь и на доску.

http://festival.1september.ru/articles/522209/img1.gif

^ Не меняются на письме

Меняют -З на-С (перед глухими согласными)

Различаются по лексическому значению

Сохраняют- И - после приставок

за-

без-(бес-)

пре-

сверх-

на-

вз-(вс-)

при-

меж-

над-

воз-(вос-)
контр-

о-

из-(ис-)
супер-

об-

низ-(нис-)
после остальных приставок корень слова начинается на Ы

от-

раз-(рас-)
пере-

роз-(рос-)
по-

чрез-(чрес-)
под-


пред-


про-


с-
Ответ: громоотвод, гостеприимство, сумасшествие, очковтирательство, благоприобретенный, водопроводчик, сногсшибательный, благоразумный, деревообрабатывающий.

Дети определяют, на какие группы можно поделить приставки русского языка, составляют алгоритм, записывают его в тетрадь, проверяют полученные выводы со схемой

^ Вторичное закрепление письменного навыка

Выполненная работа позволяет ученикам самостоятельно сформулировать выводы


Закрепление изученного

Выборочное письмо

Прочитайте стихотворение Орлова, выпишите из стихотворения слова с приставками, напишите слово, от которого оно образовано (без приставки). Найдите лишние слова.

        Опустился тёплый вечер,

        Словно голубь с высоты,

        На мои большие плечи,

На деревню, на кусты…

Сизо-дымчатый, туманный,

Вечер крыльями накрыл

Лес, реку, людей, поляны…

Ничего не позабыл.

Посмотрел, улечься где бы,

Синий соня, - и уснул,

Всё закрыв дневное небо…

Я сурово вверх взглянул.

А вверху дрожат в бессилье,

Чище самых чистых рос,

На его широких крыльях

Голубые капли звёзд!

        (С.Орлов.)

- Сколько слов с неизменяемыми приставками?

- Сколько лишних слов?

- Почему эти слова являются лишними?

Ученики выписывают слова с приставками, определяют, какие из приставок – неизменяемые, какие – лишние, поскольку имеют вариативное написание (бессилье, взглянуть)

^ Данный вид работы позволяет осуществить первичное закрепление, применяя алгоритм рассуждения

«Нет правил без исключений»!

Слайд 21

Но мы должны быть осторожны при выделении приставок в словах. В русском языке есть три слова, в которых буква з похожа на приставку. Написание этих слов нужно запомнить.

Здесь, здание, здоровье.

Составьте предложения с этими словами и запишите их.

Давайте проверим, что у вас получилось.

Дети записывают указанные слова в тетрадь, затем составляют с ними предложения.

^ Данная работа позволяет применить полученные знания и закрепить их на практике.

Творческое задание

Слайд 22

А теперь вам нужно добавить приставку с- и образовать новые слова. Это задание по вариантам.

I вариант

Держать

Мыть

Гореть

Делать

бежать

II вариант

Бить

Быть

Терять

Жечь

гореть

Учитель: Проверим, справились ли вы с заданием.

Дети составляют новые слова.

После окончания работы осуществляют взаимопроверку в парах.

^ Развитие творческих способностей, выявление уровня знаний учащихся.

Данный вид работы обеспечивает решение задач на применение

Подведение итогов

- Скажите, ребята, с какими приставками вы сегодня работали на уроке?

- На какие группы делятся приставки русского языка?

- Что нового вы узнали о неизменяемых приставках?

- Что для вас было трудным?

- Какие задания для вас были интересны?

-Что бы вы ещё хотели узнать о приставках?

Дети отвечают на поставленные вопросы.

^ Определение уровня понимания и усвоения изученного материала.

Домашнее задание

1 уровень. Выделите приставки. Запишите слова в две колонки.

Испытать, избрать, отнять, безграничный, доехать, бесконечный, возделать, воспеть, надпилить, отбить, беззвучный, подсказать, предвидеть, возложить, срезать, подумать, оболгать, сберечь, сжевать, возложить, срезать, подумать, надорвать, бесследно, выдать, допить, произнести, отнести.

Неизменяемые приставки

Изменяемые приставки

2 уровень. Составьте 5 предложений, используя слова из первого задания.

Дети получают карточки с домашним заданием, определяют, какое задание они будут выполнять.

Урок №3

  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconПравописание приставок при- и пре
Обучающие: познакомить учащихся с орфограммой и ее графическим обозначением на письме; тренировать учащихся в запоминании основных...

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» icon«Путешествие в страну сказок» А. С. Пушкину посвящается музыкальный руководитель Е. С. Марченко
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие и путешествие это будет необычным. Это будет путешествие...

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» icon«Путешествие в страну Литературию » Дата проведения: 21 февраля 2011г
Подготовила и провела учитель русского языка и литературы дош №118 Бессарабова Ю. В

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconУрок праздник.(русского языка) «Путешествие в страну Тилимилипоздравляндию»
Цель: закрепить навыки написания в словах мягкого знака: разделительного и показателя мягкости

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconМетодической разработки- «Удивительное путешествие в страну имен прилагательных»
ОУ, должность- мбоу «сош №87», г. Северск, Томской области, учитель русского языка и литературы

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconУрок русского языка в 6 классе по теме «Правописание н-нн в суффиксах...
Форма урока: урок-исследование «Лингвистическое путешествие в Палех – край лаковой миниатюры»

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconПлан-конспект урока по теме путешествие в страну русского языка
Цель: проверить знания детей по основным разделам курса, их умение применять полученные знания

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconУрок знаний во 2-м классе на тему Путешествие в Страну знаний
Пробудить у учащихся интерес к изучению школьных предметов: математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» iconУрока русского языка в 1 классе по теме: «Правописание слов с сочетаниями жи ши»
«Правописание слов с сочетаниями жи ши»

Навчально-методичний посібник «Путешествие в страну Орфографию (правописание приставок русского языка)» icon1. И вот мы с Вами отправляемся в Страну русского языка. Отправной...
Вот и подходит к концу 2007 год – Год русского языка. То, что он во всем мире объявлен годом нашего родного русского языка, мы рассматриваем...Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница