Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
НазваниеКонкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
страница4/4
Дата публикации17.06.2013
Размер0.73 Mb.
ТипКонкурс
www.lit-yaz.ru > Литература > Конкурс
1   2   3   4

^ Селскостопански науки

 

 

 

45

НП03 022

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE

5 960 лв

5 960 лв

46

НП03 038

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ

СПИСАНИЕ "ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ"

4 230 лв

4 230 лв

47

НП03 092

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКАТА - БАН

СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА ДОНЧЕВА

GENETICS AND PLANT PHYSIOLOGY,
ПРИЕМНИК НА СПИСАНИЯ GENERAL AND APPLIED PLANT PHYSIOLOGY и BULGARIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, ИЗДАВАНИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА - БАН И НА СПИСАНИЕ GENETICS AND BREEDING, ИЗДАВАНО ОТ ИНСТИТУТА ПО ГЕНЕТИК

4 230 лв

4 230 лв

48

НП03 101

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН

СТЕФКА АТАНАСОВА КИТАНОВА

НАУКА ЗА ГОРАТА. ХАРТИЯ

3 733 лв

3 733 лв

49

НП03 102

ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН

АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛКОВ ДЕЛКОВ

ЕКОСИСТЕМИ И ЛАНДШАФТИ
SILVIA BALCANICA

3 197 лв

3 197 лв

50

НП03 039

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ВИДЬО СТОЯНОВ ВИДЕВ

СПИСАНИЕ "ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ"

2 926 лв

2 926 лв

51

НП03 099

НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО "ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

ИВАН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ЕКОЛОГИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2 816 лв

2 816 лв

52

НП03 040

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

СПИСАНИЕ "РАСТЕНИЕВЪДНИ НАУКИ"

2 560 лв

2 560 лв

53

НП03 064

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

РУМЕН ГРОЗДАНОВ ПОПОВ

СПИСАНИЕ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"

2 296 лв

2 296 лв

54

НП03 045

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА

НИКОЛАЙ МИНКОВ МАРКОВ

СПИСАНИЕ "СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА"

1 387 лв

1 387 лв

^ Обществено хуманитарни науки

 

 

 

55

НП03 031

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПЕТЯ АСЕНОВА ПЕТРОВА

СПИСАНИЕ "СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ"

8 370 лв

8 370 лв

56

НП03 050

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АНИСАВА ЛЮБЕНОВА МИЛТЕНОВА

SCRIPTA&E-SCRIPTA

6 975 лв

6 975 лв

57

НП03 025

ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРСКО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО"

ВАСИЛ ТОДОРОВ ГЮЗЕЛЕВ

МЕДИЕВИСТИКА

4 129 лв

4 129 лв

58

НП03 026

"ЛИК ИЗДАНИЯ" ЕООД

ГЕОРГИ ТЕОЛОГОВ КАПРИЕВ

АРХИВ НА СРЕДНОВЕКОВНА ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА

6 882 лв

6 882 лв

59

НП03 081

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ПЕТЪР АСЕНОВ ВОДЕНИЧАРОВ

БАЛКАНИСТИЧЕН ФОРУМ

6 835 лв

6 835 лв

60

НП03 090

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА ВЪЛЧИНОВА-ЧЕНДОВА

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ

3 394 лв

3 394 лв

61

НП03 104

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЛИЯ ДЕНЕВ ПЕХЛИВАНОВ

КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАУЧНАТА КНИГА В ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ.
КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ВЕСТНИК ЗА БУКВИТЕ "О ПИСМЕНЕХЬ"

10 862 лв

10 862 лв

62

НП03 011

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ВИРЖИНИЯ СТЕФАНОВА ПАСКАЛЕВА

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW

9 374 лв

9 374 лв

63

НП03 012

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

9 374 лв

9 374 лв

64

НП03 009

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ ТОШЕВ

BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY BJSEP

6 463 лв

6 463 лв

65

НП03 046

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АННА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

10 316 лв

10 316 лв

66

НП03 088

СЪЮЗ НА ФИЛОЛОЗИТЕ БЪЛГАРИСТИ

БОЯН ЙОРДАНОВ ВЪЛЧЕВ

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

7 700 лв

7 700 лв

67

НП03 013

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР

СВЕТЛИНА НИКОЛОВА ТОДОРОВА

СТАРОБЪЛГАРИСТИКА
PALAEOBULGARICA

9 969 лв

9 969 лв

68

НП03 043

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

АННА МЕТОДИЕВА ЧОЛЕВА-ДИМИТРОВА

БАЛКАНСКО ЕЗИКОЗНАНИЕ
BALKANIQUE LINGUISTIQUE

3 683 лв

3 683 лв

69

НП03 049

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА - БАН

АНИСАВА ЛЮБЕНОВА МИЛТЕНОВА

БЪЛГАРИСТИКА
BULGARIA

6 045 лв

6 045 лв

70

НП03 001

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА КОСТОВА-ПАНАЙОТОВА

ЕЗИКОВ СВЯТ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY BJSEP

3 404 лв

3 404 лв

71

НП03 105

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВАСИЛКА РАДЕВА РАНГЕЛОВА

БЪЛГАРСКА РЕЧ - СПИСАНИЕ ЗА ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА

5 580 лв

5 580 лв

72

НП03 016

ГЛАВНА РЕДАКЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИЗДАНИЯ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

СТРАТЕГИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА ПОЛИТИКА ISSN 1310-0270
STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION

6 528 лв

6 528 лв

73

НП03 037

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д.А.ЦЕНОВ" - ИНСТИТУТ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

НИКОЛА ЯНКОВ НИКОЛОВ

АЛМАНАХ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

3 180 лв

3 180 лв

74

НП03 003

ИНСТИТУТ ПО БАЛКАНИСТИКА- БАН

ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА НИКОВА

ETUDES BALKANIQUES

5 747 лв

5 747 лв

75

НП03 071

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ХРИСТОВ

НАУЧНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, СПИСАНИЕ ФИЛОСОФИЯ

1 916 лв

1 916 лв

76

НП03 084

ИЗДАТЕЛСТВО "НАУКА И ИКОНОМИКА"

КАЛЮ ИВАНОВ ДОНЕВ

СПИСАНИЕ "ИЗВЕСТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА"

1 897 лв

1 897 лв

77

НП03 073

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

БИСЕРКА ДИМИТРОВА ПЕНКОВА

ИЗКУСТВА: ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО

5 654 лв

5 654 лв

78

НП03 056

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АМЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛИЧЕВА

ЛИТЕРАТУРАТА - ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ

6 380 лв

6 380 лв

79

НП03 097

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ

СТАНЧО СТОЙЧЕВ СТАНЧЕВ

ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ СБОРНИК

3 571 лв

3 571 лв

80

НП03 030

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

СВЕТЛА ДРАГОМИРОВА ПЕТКОВА

СПИСАНИЕ "БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР"

2 650 лв

2 650 лв

81

НП03 057

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

ДИМИТЪР ВИОЛЕТОВ ГЮРОВ

СПИСАНИЕ "ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ"

5 133 лв

5 133 лв

82

НП03 063

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДИЛЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛЧЕВ

СПИСАНИЕ "БОГОСЛОВСКА МИСЪЛ"

2 037 лв

2 037 лв

83

НП03 058

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

КОЛЬО ВИДЕВ КОЕВ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ

3 348 лв

3 348 лв

84

НП03 032

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

АНА ГЕОРГИЕВА ЛУЛЕВА

ФОЛКЛОРИСТИКА И БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ

1 488 лв

1 488 лв

85

НП03 002

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

БАЛКАНСКО СПИСАНИЕ ПО ФИЛОСОФИЯ
BALKAN JOUNAL OF PHILOSOPHY

1 116 лв

1 116 лв

ОБЩО ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО:

350 000 лв

350 000 лв

ОБЩО ЗА КОНКУРСА:

1 000 000 лв

1 000 000 лв


1   2   3   4

Похожие:

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭтапа
Законспектировать главу 1 из монографии Л. В. Байбородовой. Индивидуализация образовательного процесса в школе. Ярославль, 2011....

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconРецензия на рукопись монографии Кирилловой Розы Владимировны
В. Кирилловой в данной монографии, имеет неоспоримую значимость не только для удмуртского, но и всего финно-угорского литературоведения...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconИ рассказов копилка!
Таблички периодика, периодический, редактор, редколлегия, журналист, экземпляр, тираж, номер, рубрика, обложка

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconВторые межрегиональные историко-культурологические чтения – 2010-2011...
Председатель Кировского регионального отделения Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь»

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭлектронные библиотеки
Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconПоэтика и символика романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" и периодика 1870-х гг
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconТезисы к докладу 17 марта 2011 г.: «Духовный кризис русского общества...
Пример – исследование Римского по реформам церковной жизни в эпоху Александра II. Другой пример: методология Фриза в его монографии...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconБиблиотека сводный бюллетень новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки
Крымского территориального объединения. Периодичность ежеквартально. В данный номер «Сводного бюллетеня…» вошли научные, учебные...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 icon1915 периодика
Просьба познакомиться со стихами «талантливого крестьянского поэта-самородка» Сергея Есенина. В приписке Блок отобрал 6 сти­хотворений...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconДонских Олег Альбертович Опубликовал более 140 научных работ (в том...
Опубликовал более 140 научных работ (в том числе 4 монографии, 2 учебных пособия)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница