Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
НазваниеКонкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
страница3/4
Дата публикации17.06.2013
Размер0.73 Mb.
ТипКонкурс
www.lit-yaz.ru > Литература > Конкурс
1   2   3   4


ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ: БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА
ОБЩО ЗА НАПРАВЛЕНИЕТО:

650 000 лв

650 000 лв^ Входящ номер

БАЗОВА ИНСТИТУЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

^ Определена сума за финансиране от ФНИ

за периода

за 2011 г.

Технически науки

 

 

 

1

НП03 051

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА - БАН

СТЕФАН ПЕТРОВ РАДЕВ

MECHANICS JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED

2 479 лв

2 479 лв

2

НП03 068

"СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ" ООД

АНАТОЛИЙ КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ

СПИСАНИЕ "СТРОИТЕЛСТВО"

4 566 лв

4 566 лв

3

НП03 052

ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - БАН

ВЕНКО НИКОЛАЕВ БЕШКОВ

BULGARIAN CHEMICAL COMMUNICATIONS

4 253 лв

4 253 лв

4

НП03 103

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

ИВАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСАНИЕ "ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО"

4 161 лв

4 161 лв

5

НП03 028

ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ - БАН

СТЕФАН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
TECHNOLOGY JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND

3 007 лв

3 007 лв

6

НП03 089

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

БОГДАНА КУМАНОВА КУМАНОВА

JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY

2 941 лв

2 941 лв

7

НП03 027

ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ - БАН

ЯНКО БОЯНОВ АРСОВ

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ЦЕНТЪР ПО ХИДРОАЕРОДИНАМИКА

2 809 лв

2 809 лв

8

НП03 093

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА - БАН

ЯЧКО ПАВЛОВ ИВАНОВ

JOURNAL SERIES ON BIOMECHANICS

2 452 лв

2 452 лв

^ Биология и медицински науки

 

 

 

9

НП03 015

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ВАСИЛ ГРИГОРОВ ГОЛЕМАНСКИ

ACTA ZOOLOGICA BULGARICA

5 223 лв

5 223 лв

10

НП03 036

ИЗДАТЕЛСТВО "ДИАГНОЗИС ПРЕС"

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

СПИСАНИЕ BIOTECHNOLOGY&BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT ISSN 1310-2818

4 669 лв

4 669 лв

11

НП03 067

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ

ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ЙОРДАНОВ

МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
ACTA MOPPHOLOGICA ET ANTHROPOLOGICA

4 065 лв

4 065 лв

12

НП03 048

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

СТЕФАН СТОИЛОВ КОСТЯНЕВ

FOLIA MEDICA

3 098 лв

3 098 лв

13

НП03 021

НАУЧНА ФОНДАЦИЯ ПО АНДРОЛОГИЯ "ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ"

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

СПИСАНИЕ "АНДРОЛОГИЯ"

3 508 лв

3 508 лв

14

НП03 041

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ

PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS, ISSN 1311-9109

3 307 лв

3 307 лв

15

НП03 044

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

БОЯН СТОЯНОВ ЛОЗАНОВ

СПИСАНИЕ "ЕНДОКРИНОЛОГИ"
ENDOCRINOLOGIA

2 888 лв

2 888 лв

16

НП03 106

"ПЛАНЕТА - 3" ЕООД

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ЯРЪМОВ

СПИСАНИЕ "ХИРУРГИЯ"

3 261 лв

3 261 лв

17

НП03 060

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ДИМИТЪР АСЕНОВ ИВАНОВ

HYTOLOGIA BALCANICA, ISSN 1310-7771

3 237 лв

3 237 лв

18

НП03 069

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МЛАДЕН ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ

СПИСАНИЕ "МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД"

2 795 лв

2 795 лв

19

НП03 087

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

МИЛКО ХРИСТОВ МИЛЕВ

FORESTRY IDEAS, ISSN 1314-3905

2 223 лв

2 223 лв

20

НП03 070

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОЯН МАРИНОВ ЧАКЪРОВ

СПИСАНИЕ ОБЩА "МЕДИЦИНА"

1 753 лв

1 753 лв

21

НП03 024

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА-ХРИСТОВА

СПИСАНИЕ "ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

3 307 лв

3 307 лв

^ Природни науки

 

 

 

22

НП03 018

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

БОРИСЛАВ ВЪЛЧЕВ ТОШЕВ

ХИМИЯ, БЪЛГАРСКО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ

4 481 лв

4 481 лв

23

НП03 033

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ - БАН

ЦВЕТАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
BULGARIAN ASRTONOMICAL JOURNAL

3 662 лв

3 662 лв

24

НП03 035

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

BULGARIAN JOURNAL OF PHYSICS

3 636 лв

3 636 лв

25

НП03 020

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

СПИСАНИЕ "ДОКЛАДИ НА БАН"

6 017 лв

6 017 лв

26

НП03 017

БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ЧЕРНЕВА

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

2 859 лв

2 859 лв

27

НП03 083

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БАН

ИСКРА ЦВЕТАНОВА ЛАКОВА

GEOLOGICA BALCANICA

2 859 лв

2 859 лв

28

НП03 004

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТЕФАН БОРИСОВ ВОДЕНИЧАРОВ

СПИСАНИЕ НАУКА
SCIENCE MAGAZINE

2 753 лв

2 753 лв

29

НП03 014

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" И СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

ECOLOGIA BALKANICA

2 710 лв

2 710 лв

30

НП03 053

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА

NANOSCIENCE&NANOTECHNOLOGY - NANOSTRUCTURED MATERIALS APPLICATIONS AND INNOVATION TRANSFER, ISSN 1313 - 8995

2 710 лв

2 710 лв

31

НП03 080

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НЪШАН ОХАНЕС АХАБАБЯН

СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА

2 689 лв

2 689 лв

32

НП03 055

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ - БАН

МАРГАРИТА МИЛАНОВА ИЛИЕВА

СПИСАНИЕ "ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА"

2 539 лв

2 539 лв

33

НП03 019

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЯЧКО ПАВЛОВ ИВАНОВ

СПИСАНИЕ НА БАН
JOURNAL OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

4 263 лв

4 263 лв

34

НП03 094

"ИННОСЛАБ" ООД

РОСИЦА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

TOPICS IN CHEMISTRY AND MATERIAL SCIENCE

2 155 лв

2 155 лв

^ Математика и информатика

 

 

 

35

НП03 096

INTERNATIONAL JOURNAL BIOAUTOMATION

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАТВЕЕВ

ИНФОРМАЦИОННИ, ИНЖЕНЕРНИ, ФИЗИЧНИ, ХИМИЧНИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА В МЕДИЦИНАТА, БИОЛОГИЯТА И ЕКОЛОГИЯТА

4 188 лв

4 188 лв

36

НП03 006

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН

ИВАЙЛО МИЛАЧКОВ МЛАДЕНОВ

МАТЕМАТИЧНА И ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА
JOURNAL OF GEOMETRY AND SYMMETRY IN PHSYSICS

4 206 лв

4 206 лв

37

НП03 010

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ДАНАИЛ АНТОНОВ ДОЧЕВ

КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES

3 269 лв

3 269 лв

38

НП03 008

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ПЕТЪР СТОЯНОВ КЕНДЕРОВ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
MATHEMATICA BALKANICA, NEW SERIES

2 433 лв

2 433 лв

39

НП03 072

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ БУКИ"

ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

3 172 лв

3 172 лв

40

НП03 029

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ ДРЕНСКИ

МАТЕМАТИЧЕСКО СПИСАНИЕ "СЕРДИКА"

2 945 лв

2 945 лв

41

НП03 077

СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ДЖОН АТАНАСОВ"

КИРИЛ ЛЮБЕНОВ БОЯНОВ

СПИСАНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛ"
"INFORMATION TECHNOLOGIES AND CONTROL"

4 578 лв

4 578 лв

42

НП03 007

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

СТЕФАН МАНЕВ ДОДУНЕКОВ

СПИСАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА "СЕРДИКА"
SERDICA JOURNAL OF COMPUTING

3 282 лв

3 282 лв

43

НП03 042

"МАТЕМАТИКА ПЛЮС Х"

САВА ИВАНОВ ГРОЗДЕВ

ПЕРИОДИЧНО ИЗДАНИЕ "МАТЕМАТИКА ПЛЮС"

1 762 лв

1 762 лв

44

НП03 074

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ПЛАМЕНКА ИВАНОВА БОРОВСКА

КОМПЮТЪРНО И КОМУНИКАЦИОННО ИНЖЕНЕРСТВО

3 497 лв

3 497 лв
1   2   3   4

Похожие:

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭтапа
Законспектировать главу 1 из монографии Л. В. Байбородовой. Индивидуализация образовательного процесса в школе. Ярославль, 2011....

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconРецензия на рукопись монографии Кирилловой Розы Владимировны
В. Кирилловой в данной монографии, имеет неоспоримую значимость не только для удмуртского, но и всего финно-угорского литературоведения...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconИ рассказов копилка!
Таблички периодика, периодический, редактор, редколлегия, журналист, экземпляр, тираж, номер, рубрика, обложка

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconВторые межрегиональные историко-культурологические чтения – 2010-2011...
Председатель Кировского регионального отделения Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь»

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭлектронные библиотеки
Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconПоэтика и символика романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" и периодика 1870-х гг
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconТезисы к докладу 17 марта 2011 г.: «Духовный кризис русского общества...
Пример – исследование Римского по реформам церковной жизни в эпоху Александра II. Другой пример: методология Фриза в его монографии...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconБиблиотека сводный бюллетень новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки
Крымского территориального объединения. Периодичность ежеквартально. В данный номер «Сводного бюллетеня…» вошли научные, учебные...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 icon1915 периодика
Просьба познакомиться со стихами «талантливого крестьянского поэта-самородка» Сергея Есенина. В приписке Блок отобрал 6 сти­хотворений...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconДонских Олег Альбертович Опубликовал более 140 научных работ (в том...
Опубликовал более 140 научных работ (в том числе 4 монографии, 2 учебных пособия)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница