Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
НазваниеКонкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011
страница2/4
Дата публикации17.06.2013
Размер0.73 Mb.
ТипКонкурс
www.lit-yaz.ru > Литература > Конкурс
1   2   3   4

39

НИС01 014

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА-АНТОНОВА

ТЕСТВАНЕ НА СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

2 273 лв

2 273 лв

40

НИМ01 125

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ПЛАМЕНКА ИВАНОВА БОРОВСКА

ПАРАЛЕЛНИ АЛГОРИТМИ И МОДЕЛИ ЗА IN SILICO БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ НА КОМПЮТЪРНИ КЛЪСТЕРИ И СУПЕРТКОМПЮТЪРА BLUEGENE P

2 181 лв

2 181 лв

^ Селскостопански науки

 

 

 

41

НИС01 013

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО - БАН

МИЛКО СТОЯНОВ СЪБЕВ

СПРАВОЧНИК ПО РАЗМНОЖАВАНЕ ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РЕПРОДУКТИВНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

4 956 лв

4 956 лв

42

НИМ01 134

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТРЕНЧЕВ

ЩИТОНОСНИТЕ ВЪШКИ В БЪЛГАРИЯ

2 731 лв

2 731 лв

43

НИМ01 056

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

МИЛЕН РУМЕНОВ ПЕНЕРЛИЕВ

СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКАТА КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

2 201 лв

2 201 лв

44

НИМ01 129

ИЗДАТЕЛСТВО "ПЪБЛИШСАЙССЕТ-ко"

ИЛИНКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

СТРУКТУРА НА ПОЧВЕНИЯ АДСОРБЕНТ. ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

1 824 лв

1 824 лв

^ Обществено хуманитарни науки

 

 

 

45

НИЕ01 002

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

РУМЯНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. ЛИТЕРАТУРА, ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ, ЛИТЕРАТУРЕН ЖИВОТ, КУЛТУРНИ СРЕДИЩА

7 252 лв

7 252 лв

46

НИЕ01 007

ИЗДАТЕЛСТВО "ЖАНЕТ 45" ООД

СИМЕОН ЯНАКИЕВ ЯНЕВ

АТЛАС НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 1740-1877, ТОМ 5

4 662 лв

4 662 лв

47

НИМ01 002

ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО ЕООД, СОФИЯ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ НЕДЯЛКОВ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА АВИАЦИЯ

8 288 лв

8 288 лв

48

НИМ01 019

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

ИРИНА ПЕТРОВА КУЗИДОВА-КАРАДЖИНОВА

ЮЖНОСЛАВЯНСКИ АНТОЛОГИИ СЪС СЕНТЕНЦИИ ПРЕЗ КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

4 144 лв

4 144 лв

49

НИМ01 022

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ

ИНФОРМИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННО БРОКЕРСТВО

7 252 лв

7 252 лв

50

НИМ01 032

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

СВЕТЛАНА ЕМИЛОВА КУЮМДЖИЕВА

СЛАВЯНСКИ МУЗИКАЛНИ РЪКОПИСИ В РИЛСКИЯ МАНАСТИР

4 144 лв

4 144 лв

51

НИМ01 035

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

КЛЕР СОЛОМОН ЛЕВИ

МУЗИКАЛНАТА ПАРОДИЯ: АУДИОВИЗУАЛНИ ПРОЕКЦИИ В КРАЯ НА 20-ТИ И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

4 144 лв

4 144 лв

52

НИМ01 036

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КУЮМДЖИЕВ

СТЕНОПИСИТЕ В ГЛАВНАТА ЦЪРКВА НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР

4 144 лв

4 144 лв

53

НИМ01 037

ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР"

ЩЕЛИЯН ДИМИТРОВ ЩЕРИОНОВ

ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

4 144 лв

4 144 лв

54

НИМ01 039

ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР"

САВА ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

ПИСАТЕЛЯТ ГЕНЧО СТОЕВ И ЛИТЕРАТУРНИТЕ КРЪСТОВИЩА НА ИСТОРИЯТА

2 176 лв

2 176 лв

55

НИМ01 040

ФАБЕР ПРИНТ ЕООД

КАМЕН АТАНАСОВ СТАНЕВ

ТРАКИЯ ПРЕЗ РАННОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

4 144 лв

4 144 лв

56

НИМ01 068

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

МАРИЯНА ХРИСТОВА ВИТАНОВА

ЛИНГВО-КУЛТУРОЛОГИЧНИ РАКУРСИ

1 968 лв

1 968 лв

57

НИМ01 069

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

МИГЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛЧИНА

ИЗГУБЕНИТЕ ЕДНОРОЗИ НА РЕВОЛЮЦИЯТА:БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ПРЕЗ 1980 И 1990-ТЕ ГОДИНИ

3 108 лв

3 108 лв

58

НИМ01 074

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НАЗДРАВЕ, МАЕСТРО - БОХЕМСКИТЕ ЧАСОВЕ НА ИВАН ПЕНКОВ

7 252 лв

7 252 лв

59

НИМ01 077

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ТАНГРА ТАННАКРА"

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ

5 180 лв

5 180 лв

60

НИМ01 085

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВИОЛЕТА КАЛИНОВА КОЦЕВА-ПОПОВА

ЧЕСТИТА БАНЯ - ЕТНОЛОЖКИ ПОГЛЕД КЪМ ХИГИЕНАТА НА БЪЛГАРИТЕ

3 108 лв

3 108 лв

61

НИМ01 087

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ИСКРА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА-ШОМОВА

СЛУЖЕБНИЯТ АПОСТОЛ В СЛАВЯНСКАТА РЪКОПИСНА ТРАДИЦИЯ. Т. 2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИНАКСИРИТЕ

3 108 лв

3 108 лв

62

НИМ01 088

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АНЕТА ГЕРГОВА ДИМИТРОВА

СИНТАКТИЧНА СТРУКТУРА НА ПРЕВОДНАТА АГИОГРАФИЯ

4 144 лв

4 144 лв

63

НИМ01 090

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КЕРАМИКАТА НА КУЛТУРА "КРИВОДОЛ-СЪЛКУЦА"

3 108 лв

3 108 лв

64

НИМ01 094

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

ЗОГРАФ В ОБЯТИЯТА НА ГРЪЦКАТА ДЪРЖАВА 20 ВЕК

5 180 лв

5 180 лв

65

НИМ01 101

РААБЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА

ЕТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4 144 лв

4 144 лв

66

НИМ01 108

ЕНТУСИАСТ

МИЛЕНА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

МЕДИОЛОГИЯ НА КНИГАТА КНИГАТА КАТО МЕДИЯ

7 252 лв

7 252 лв

67

НИМ01 113

АГАТА-А

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА-ЛАЗАРОВА

СЛОВО - РИТУАЛ. ОБРАЗ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

5 180 лв

5 180 лв

68

НИМ01 115

ИЗДАТЕЛСТВО "АРС МИЛЕНИУМ МММ"

ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА

ПОРТРЕТИ НА ДУХА

9 324 лв

9 324 лв

69

НИМ01 119

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ИЗКУСТВАТА БАН

ИНГЕБОРГ ГЕОРГИЕВА БРАТОЕВА-ДАРАКЧИЕВА

БЪЛГАРСКО ИГРАЛНО КИНО - ОТ "КАЛИН ОРЕЛЪТ" ДО "МИСИЯ ЛОНДОН"

4 144 лв

4 144 лв

70

НИМ01 120

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ИННА ИВАНОВА ПЕЛЕВА

ДЕЦА НА ПО-МАЛКИ БОГОВЕ

3 108 лв

3 108 лв

71

НИМ01 123

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

АЛБЕНА ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА-АНГЕЛОВА

ФОЛКЛОРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ХРИСТИЯНСТВОТО. УСТНИ РАЗКАЗИ И ЛОКАЛНА РЕЛИГИОЗНОСТ В РАЙОНА НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО И НА ХАДЖИДИМОВСКИЯ МАНАСТИР "СВ. ГЕОРГИ"

3 315 лв

3 315 лв

72

НИМ01 126

ПРОСВЕТА СОФИЯ АД

ЙОРДАН СИМЕОНОВ ЕФТИМОВ

ОТСАМ И ОТВЪД БОЖЕСТВЕНАТА МАТЕМАТИКА. ТРЕВОЖНАТА ХЕТЕРОКЛИТНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ СИМВОЛИЗЪМ

4 144 лв

4 144 лв

73

НИМ01 143

ИЗДАТЕЛСТВО "КОЛИБРИ"

МАЯ ДИМИТРОВА-КИТОВА ВАСИЛЕВА

ЛЮБОВТА КЪМ СЛОВОТО ИЛИ ЗА ИЗВОРИТЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ЕЗИКА (ОТ ДРЕВНОСТТА ДО КРАЯ НА РЕНЕСАСНСА)

5 180 лв

5 180 лв

74

НИР01 002

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 2, ТРЕТО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

7 252 лв

7 252 лв

75

НИР01 003

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 3, ТРЕТО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

7 252 лв

7 252 лв

76

НИР01 006

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 6, ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

7 252 лв

7 252 лв

77

НИР01 008

"ЛИК ИЗДАНИЯ" ЕООД

ЛЮБЕН ИЛИЕВ КОЗАРЕВ

ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК - СТЕФАН МЛАДЕНОВ И СТЕФАН ПОПВАСИЛЕВ

4 144 лв

4 144 лв

78

НИР01 009

"ЛИК ИЗДАНИЯ" ЕООД

ЛЮБЕН ИЛИЕВ КОЗАРЕВ

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ОТ АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТЕОДОРОВ-БАЛАН 1859 - 1959

4 144 лв

4 144 лв

79

НИР01 010

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ИВАН КОСТОВ КАСАБОВ

УНИВЕРСАЛЕН ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК ТОМ 2 М - Я

6 630 лв

6 630 лв

80

НИС01 001

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВАСИЛКА РАДЕВА РАНГЕЛОВА

ИДЕОГРАФСКИ ДИАЛЕКТЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Т. І А-Д

8 288 лв

8 288 лв

81

НИС01 005

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

НИКОЛА РАЧЕВ КАЗАНСКИ

РУСКИЙ МИР БОЛГАРИИ

5 180 лв

5 180 лв

82

НИС01 007

"ГЕЯ ЛИБРИС" ООД

ОГНЯН ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ

КНИГА ЗА ОПЕРЕТАТА И МЮЗИКЪЛА

5 180 лв

5 180 лв

83

НИС01 008

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

БИСЕРКА ДИМИТРОВА ПЕНКОВА

КОРПУС НА СТЕНОПИСИТЕ ОТ 17 ВЕК В БЪЛГАРИЯ

6 216 лв

6 216 лв

84

НИС01 011

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО АРХИВНИТЕ ФОНДОВЕ НА ДЪРЖАВЕН АРХИВ СОФИЯ 1645-1944

4 144 лв

4 144 лв

85

НИС01 012

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"

ИВА ТОДОРОВА БУРИЛКОВА

ПЪТЕВОДИТЕЛ ПО ФОНДОВЕТЕ ОТ ЛИЧЕН ПРОИЗХОД, СЪХРАНЯВАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ДЪРЖАВЕН АРХИВ, ЧАСТ 1 А-Й

3 108 лв

3 108 лв

86

НИС01 017

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

РАДОСТИН ДИМИТРОВ РУСЕВ

ПЕРИОДИКА НА РУСКАТА ЕМИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 1920-1943

4 144 лв

4 144 лв

87

НИТС02 002

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

СБОРНИК ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЕЯ И НАРОДОПИС. ТОМ 65. НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ СТРАНДЖАНСКИЯ КРАЙ

7 252 лв

7 252 лв

88

НИТС02 005

"ПАМ ПЪБЛИШИНГ КЪМПАНИ"

РАДКА ВАСИЛЕВА ВЛАХОВА-РУЙКОВА

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА ПРОФ. ИВАН БУЮКЛИЕВ ПО СЛУЧАЙ НЕГОВАТА 75-ГОДИШНИНА

3 108 лв

3 108 лв

89

НИТС02 021

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

ПЕТКО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

MIGRATION AND IDENTITY: HISTORICAL CULTURAL AND LINGUISTIC DIMENSIONS OF MOBILITY IN THE BALKANS

3 626 лв

3 626 лв

90

НИТС02 024

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КОСТАДИН КОСТАДИНОВ РАБАДЖИЕВ

ИЗКУСТВО И ИДЕОЛОГИЯ

4 144 лв

4 144 лв

91

НИМ01 144

ИМПРЕСАРСКО ИДЕЛСКА КЪЩА "РОД"

ЛЮБКА ИВАНОВА НЕНОВА

ЕЗИКОВО И СТИЛИСТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНИ СЛУЖБИ В ЧЕСТ НА СВ. ИВАН РИЛСКИ

3 108 лв

3 108 лв

92

НИТС02 035

СД ИМПРЕСАРСКО-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РОД

МАРГАРЕТ ДРАГАНОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЦИ И СВЯТОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

4 144 лв

4 144 лв

93

НИТС02 016

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ЛИТЕРАТУРА И НАЦИОНАЛНА СЪДБА. ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ, ЛИТЕРАТУРНО-ТЕОРЕТИЧНИ И КОМПАРАТИВИСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА 65-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. СВЕТЛОЗАР ИГОВ

8 288 лв

8 288 лв

94

НИМ01 063

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА ПЪТОВА

ПРОБЛЕМЪТ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКАТА ДРАМАТУРГИЯ

3 056 лв

3 056 лв

95

НИМ01 012

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ МИКОВ

КУЛТОВА АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО НА ХЕТЕРОДОКСНИТЕ МЮСЮЛМАНИ В БЪЛГАРИЯ 16-20 ВЕК. БЕКТАШИ И КЪЗЪБЛАШИ АЛЕВИИ

3 030 лв

3 030 лв

96

НИМ01 050

ИЗДАТЕЛСТВО "ЖАНЕТ 45" ООД

БОЖАНА ГЕОРГИЕВА АПОСТОЛОВА

ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА, ЕСТЕТИКА,ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ НА ОБРАЗА

3 030 лв

3 030 лв

97

НИМ01 091

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЙОАНА КИРИЛОВА НЕДЯЛКОВА-СИРАКОВА

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕВОДИ НА МЕТАМОРФОЗИ НА ОВИДИЙ. ПРОМЯНА В ОБРАЗНОСТТА И КОХЕРЕНТНОСТТА НА ТВОРБАТА В ПРЕВОД

3 030 лв

3 030 лв

98

НИМ01 114

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

ЛУЧИЯ СТЕФАНОВА АНТОНОВА-ВАСИЛЕВА

БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН АТЛАС. ОБОБЩАВАЩ ТОМ. Ч. IV. МОРФОЛОГИЯ

3 030 лв

3 030 лв

99

НИС01 016

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

САБИНА ЛЮБОМИРОВА ПАВЛОВА

СИНОНИМЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С АНТОНИМИ

4 040 лв

4 040 лв

100

НИТС02 003

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

АНА ГЕОРГИЕВА ЛУЛЕВА

ЕТНОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ИСТОРИЯ, МЕТОДИ, ПРОБЛЕМИ.

5 051 лв

5 051 лв

101

НИТС02 028

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ РУМЕНЧЕВ

АНТОЛОГИЯ НА ОРАТОРСКАТА РЕЧ. ІІІ - ІІ ХИЛЯДОЛЕТИЕ СЛЕД ХРИСТА, ХИЛЯДОЛЕТИЕ ПРЕДИ ХРИСТА

6 061 лв

6 061 лв

102

НП03 054

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

МАРИНА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА

ЕЛЕНА МУТЕВА 1829 - 1854: ЕДНО ЗАКЪСНЯЛО ЗАВРЪЩАНЕ. СЪБРАНИ ТВОРБИ

2 525 лв

2 525 лв

103

НИЕ01 008

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДОНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА-БУБНЯК

СИМВОЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

5 152 лв

5 152 лв

104

НИМ01 093

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЧЕРНОКОЖЕВ

БЪЛГАРИЯ - СТЕРЕОТИПИ И ЕКЗОТИКА.БЪЛГАРСКИ ОБРАЗИ В НЕМСКИ ПОГЛЕДИ ОТ 19 ВЕК

3 030 лв

3 030 лв

105

НИТС02 009

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

МИРЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЯНАКИЕВА

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР. СБОРНИК В ЧЕСТ НА РАЯ КУНЧЕВА

3 030 лв

3 030 лв

106

НИМ01 003

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ВИХРА ГОСПОДИНОВА БАЕВА

НИШКАТА НА ЖИВОТА. МЕЖДУ КОЛАНЧЕТО ЗА РОЖБА И БОГОРОДИЧНИЯ ПОЯС

3 937 лв

3 937 лв

107

НИМ01 013

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

БОЖИДАР КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ

СЕДЕМ МЮСЮЛМАНСКИ СВЕТЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ

3 937 лв

3 937 лв

108

НИМ01 021

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АНГЕЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ

П. А. СИРКУ В БЪЛГАРИЯ 1878 - 1879

3 445 лв

3 445 лв

109

НИМ01 024

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ВАНЯ ИВАНОВА МАТЕЕВА

КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА НЕЗРЯЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2 953 лв

2 953 лв

110

НИМ01 064

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ИВО СИМЕОНОВ ТОПАЛИЛОВ

РИМСКИЯТ ФИЛИПОПОЛ. Т. 1. ТОПОГРАФИЯ, ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА

3 445 лв

3 445 лв

111

НИМ01 066

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

МАРИЯНА ПЕТРОВА ЦИБРАНСКА-КОСТОВА

ЗАЙКОВСКИЯТ ТРЕБНИК ОТ 14 ВЕК В СРЕДНОБЪЛГАРСКАТА КНИЖОВНА ТРАДИЦИЯ.ИЗСЛЕДВАНЕ И ТЕКСТ.

3 937 лв

3 937 лв

112

НИМ01 072

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БОЯН ЮЛИЕВ ДУМАНОВ

КЪСНОАНТИЧНОТО ЮВЕЛИРСТВО В ДИОЦЕЗИТЕ ТРАКИЯ И ДАКИЯ 4-7 ВЕК

3 445 лв

3 445 лв

113

НИМ01 073

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

ЕЛЕНА ИВАНОВА ГЕНОВА

ВТОРОТО ПОКОЛЕНИЕ ЗОГРАФИ ОТ САМОКОВСКАТА ЖИВОПИСНА ШКОЛА - ИКОНОПИСЕЦ КОСТАДИН ПЕТРОВИЧ ВАЛЬОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЗОГРАФ, ЙОАН НИКОЛОВ

3 445 лв

3 445 лв

114

НИМ01 076

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1918 - 1944 Т. 9,МНОГОТОМНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

4 921 лв

4 921 лв

115

НИМ01 092

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АДРИАНА ЕМИЛОВА СИМЕОНОВА-ДАМЯНОВА

ХЕРМЕНЕВТИКА, ДЕКОНСТРУКЦИЯ,КОНСТРУКТИВИЗЪМ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ

3 445 лв

3 445 лв

116

НИМ01 122

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

КАТЕРИНА ИВАНОВА ВЕНЕДИКОВА

ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 15-19 ВЕК. ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СВЕТЕЦА БАЛИ ЕФЕНДИ И НЕГОВАТА ОБИТЕЛ В КНЯЖЕВО БЪЛГАРИЯ

3 740 лв

3 740 лв

117

НИМ01 128

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН

ЛИНА МАКСИМОВА ГЕРГОВА

ЕТНИЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНАТА КУЛТУРА

2 953 лв

2 953 лв

118

НИР01 004

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 4, ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

6 889 лв

6 889 лв

119

НИР01 007

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

РЕЧНИК НА ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИЯ ЕЗИК Т ІІ. П-Я ОТ АРХИМАДРИТ АТАНАСИЙ БОНЧЕВ СЪС СВЕТСКО ИМЕ ДИМИТЪР ХРИСТОВ БОНЧЕВ

4 921 лв

4 921 лв

120

НИР01 011

ЕТ "ЗВЕЗДИ" - ЗВЕЗДОМИРА ПЕТРОВА

МАРТИН МАТЕЕВ ТАБАКОВ

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК ПО ЛОГИКА И СЕМАНТИКА

3 445 лв

3 445 лв

121

НИС01 018

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АМЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛИЧЕВА

КРАТЪК РЕЧНИК НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ И ЛИНГВИСТИЧНИТЕ ТЕРМИНИ

2 953 лв

2 953 лв

122

НИТС02 004

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

НАТАЛИЯ РАШКОВА РАШКОВА

СБОРНИК ЗА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЯ И НАРОДОПИС. ТОМ 62. ЧАСТ 2.

4 921 лв

4 921 лв

123

НИТС02 013

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

СВЕТЛА ЙОВЧЕВА КОЛЕВА

СОЦИОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПОКОЛЕНИЯТА - ДОКУМЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНТЕРВЮТА С БЪЛГАРСКИ СОЦИОЛОЗИ

2 953 лв

2 953 лв

124

НИМ01 127

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

БОРИСЛАВ СЛАВОВ БОРИСОВ

БЪЛГАРСКИЯТ И ЧЕШКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО, ОСОБЕНОСТИ НА КОДИФИКАЦИЯТА

1 968 лв

1 968 лв

125

НИМ01 071

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КАМЕЛИЯ СВЕТЛИНОВА СПАСОВА

СЪБИТИЕ И ПРИМЕР В ПОРЯДЪКА НА ДИСКУРСИТЕ ЗА ЛИТЕРАТУРАТА. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОБРАЗЦОВАТА ТВОРБА

2 461 лв

2 461 лв

126

НИМ01 008

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ БОЖИНОВ

РЕФОРМИТЕ И РЕВОЛЮЦИЯТА 1875 - 1877 ЦАРИГРАДСКИТЕ БЪЛГАРИ

7 667 лв

7 667 лв

127

НИМ01 038

ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР"

АНЧО ЙОРДАНОВ КАЛОЯНОВ

СЛАВЯНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ПРЕСЛАВСКИЯТ НОМОКАНОН

3 642 лв

3 642 лв

128

НИМ01 046

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ - БАН

РУМЯНА СТОИЛОВА ИВАНОВА

СОЦИАЛНО-СТРУКТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА НЕРАВЕНСТВАТА МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СЛЕД 1989 Г.

2 396 лв

2 396 лв

129

НИМ01 058

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

РУМЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА СТАНЧЕВА

ЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКИ ЛИТЕРАТУРИ. ЕВРОПЕЙСКИ ЛИ СА БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ

2 396 лв

2 396 лв

130

НИМ01 141

ПРОСВЕТА СОФИЯ АД

РУМЯНА ТАНКОВА

АЛТЕРНАТИВИ ПО ПЪТЯ КЪМ ГРАМОТНОСТТА

2 396 лв

2 396 лв

131

НИТС02 001

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

РУМЕН ТЕОФИЛОВ ИВАНОВ

КОРПУС НА АНТИЧНИТЕ И СРЕДНОВЕКОВНИ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

7 667 лв

7 667 лв

132

НИМ01 080

ФОНДАЦИЯ "КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ 2008"

АНТОАНЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА

ЕТНИЧЕСКИ ПРЕДЕЛИ И МИКРОИДЕОЛОГИИ

1 917 лв

1 917 лв

133

НИТС02 012

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ТОМОВА

АКАДЕМИК ПЕТЪР ДИНЕКОВ И ХУМАНИТАРНАТА НАУКА - ИДЕИ, ПОЗИЦИИ, КОНЦЕПЦИИ. СБОРНИК С ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МУСЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО

4 196 лв

4 196 лв

134

НИМ01 059

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АННА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ ОТ 40-5-ТЕ ГОДИНИ НА 19 ВЕК. РОЛИ НА СУБЕКТА

2 797 лв

2 797 лв

135

НИЕ01 001

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

МАРИЯ ГАНЧЕВА ПОПОВА

ТЕРМИНОЛОГИЧНО-ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК ПО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

3 730 лв

3 730 лв

136

НИМ01 005

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ МИКОВ

ОСМАНСКА АРХИТЕКТУРА И ИЗКУСТВО В БЪЛГАРИЯ. ИЗБРАНИ СТУДИИ, ТОМ 1.

2 797 лв

2 797 лв

137

НИМ01 057

"ВЕК 21 - ПРЕС" ЕООД

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ПРОФЕСОР-ДОКТОР КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ - ЖИВОТ, ДЕЙНОСТ, ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ

2 331 лв

2 331 лв

138

НИМ01 075

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

МЕГЛЕНА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА

ЕТНОСОЦИОЛОГИЯ НА ГРАДА. ПО ПРИМЕРА НА ГРАД ПЛОВДИВ

1 865 лв

1 865 лв

139

НИМ01 079

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

КАТЕРИНА ЗДРАВКОВА ГАДЖЕВА

МЕЖДУ ЖЕЛАНОТО И ДЕЙСТВИТЕЛНОТО.ФОТОГРАФСКИТЕ ИЛЮСТРАЦИИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 1948 - 1956

2 797 лв

2 797 лв

140

НИМ01 082

ФОНДАЦИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ВАЦОВ

ЛОГИКА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО. МЕТАМОРФОЗИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ СУБЕКТ

2 797 лв

2 797 лв

141

НИМ01 095

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КРИСТИНА ДАНЕВА ЙОРДАНОВА

ВЪОБРАЖАЕМАТА ЖЕНА. ГРАНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕ ЗА ЖЕНАТА В ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

2 331 лв

2 331 лв

142

НИМ01 139

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ТАТЯНА ГАВРИЛОВА АНГЕЛОВА

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЕЗИКОЦЕНЯВАНЕТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ

2 331 лв

2 331 лв

143

НИТС02 014

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА МАЛИНОВА

ЮБИЛЕЕН СБОРНИК С ТЕКСТОВЕ ОТ АКАДЕМИЧНО ЧЕТЕНЕ В ЧЕСТ НА МИЛЕНА ЦАНЕВА

2 797 лв

2 797 лв

144

НИТС02 015

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

ВАЛЕРИ ГРИГОРОВ СТОЯНОВ

ИЗБРАНИ ПРИНОСИ КЪМ ГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИСТОРИЯТА

3 730 лв

3 730 лв

145

НИМ01 067

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

КАЛИНА СТЕФАНОВА МИЧЕВА-ПЕЙЧЕВА

СБЛЪСЪКЪТ НА ЧИСТОТАТА И НЕЧИСТОТАТА В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ЕЗИК

1 830 лв

1 830 лв

146

НИМ01 014

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НАДЕЖДА ПЕТРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ПРЕДСТАВИ ЗА ЖЕНИТЕ В ПРОЗАТА НА ВЪЗРАЖДАНЕТО. РОБИНИ, КУКЛИ И ЧЕЛОВЕЦИ.

2 720 лв

2 720 лв

147

НИМ01 065

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ БЪРДАРОВ

КОНФЛИКТИ, ИМИГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕВОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 266 лв

2 266 лв

148

НИМ01 100

ИЗДАТЕЛСТВО ФАБЕР

ПЛАМЕН РАНГЕЛОВ ПЕТКОВ

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ НА ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК МЕЖДУ 230 229 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА - 45 46 Г СЛЕД ХРИСТА

2 720 лв

2 720 лв

149

НИМ01 142

ПРОСВЕТА СОФИЯ АД

БИЛЯНА РАДОСЛАВОВА КУРТАШЕВА

АНТОЛОГИЯ И КАНОН: АНТОЛОГИЙНИ МОДЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

2 720 лв

2 720 лв

150

НИМ01 004

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА

ГЕРМАНСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1919-1939

2 694 лв

2 694 лв

151

НИМ01 105

СИЛУЕТИ

ГЕОРГИ ЧОБАНОВ

ЛИРИКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ПРЕЗ 20-ТЕ И 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК В РУСИЯ

2 642 лв

2 642 лв

152

НИМ01 006

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

ВАЛЕНТИНА ДИНЕВА ШАРЛАНОВА

СОФИЙСКА МАЛА СВЕТА ГОРА

3 082 лв

3 082 лв

153

НИМ01 007

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"

РОСИЦА ДОБРЕВА ЧОБАНОВА

ИНОВАТИВНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

4 403 лв

4 403 лв

154

НИМ01 089

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ВЕЛИСЛАВА РАЙКОВА СТОЙКОВА

КОМПЮТЪРНА МОРФОЛОГИЯ НА ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ЧЛЕН В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

2 202 лв

2 202 лв

155

НИТС02 022

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ГРЕБЕНАРОВ

НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1940 - 1944

3 522 лв

3 522 лв

156

НИТС02 025

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ГЪНГОВ

BECKETT PHILOSOPHY

2 202 лв

2 202 лв

157

НИТС02 027

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КРИСТИНА ДАНЕВА ЙОРДАНОВА

СЛОВОТО ЖИВОТ

2 642 лв

2 642 лв

158

НИМ01 070

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

МАРИЯ КАЛИНОВА ДИМИТРОВА

ЛИТЕРАТУРНАТА ПУБЛИЧНОСТ И КОНСТРУИРАНЕТО НА ФИГУРИТЕ НА МОРАЛНОСТТА

2 564 лв

2 564 лв

159

НИТС02 031

АПП АЛЯ

АННА ИВАНОВА МАНТАРОВА

ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА

3 419 лв

3 419 лв

160

НИМ01 045

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДАРИЯ СВЕТЛОЗАРОВА КАРАПЕТКОВА

БОТУША В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРНА МОДА

2 486 лв

2 486 лв

161

НИМ01 049

ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ - БАН

МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ 1870-1945-2010

2 072 лв

2 072 лв

162

НИМ01 112

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА "ШАНС" АД

ТОДОР ДОБРОМИРОВ ТОДОРОВ

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА ЗАЕТОСТТА И БЕЗРАБОТИЦАТА В ПРОЦЕС НА ЗАВЪРШВАНЕ

2 072 лв

2 072 лв

163

НИС01 019

БУКВИЦА ЕООД

ЕВДОКИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

РЪКОПИСНИ ЮЖНОСЛАВЯНСКИ РЕЧНИЦИ ОТ 18 ВЕК: ТРИЕЗИЧЕН (РУМЪНСКО-СЛАВЯНСКИ-ЛАТИНСКИ) И ДВУЕЗИЧЕН (РУМЪНСКО-СЛАВЯНСКИ)

2 486 лв

2 486 лв

164

НИМ01 029

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ПАНОВ

ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО БОТЕВ ТОМ 1 - ХУДОЖЕСТВЕНА СИСТЕМА НА БОТЕВАТА ПОЕЗИЯ ТОМ 2 - ПЕСНИ И СТИХОТВОРЕНИЯ ОТ БОТЕВ СИМВОЛИЧНИ ОБРАЗИСТРУКТУРА, ОСНОВНИ СЮЖЕТИ

1 766 лв

1 766 лв

165

НИМ01 051

ФОНДАЦИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ ВАЦОВ

СВОБОДА И СУВЕРЕНИТЕТ В АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ

1 652 лв

1 652 лв

166

НИЕ01 004

ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР"

ИВАН РУСЕВ МАРАЗОВ

ТРАКИЙСКОТО ВЪОРЪЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИ ЧАСТНИ КОЛЕКЦИИ КРАТКА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

3 626 лв

3 626 лв

167

НИМ01 027

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СОФИЯ ИЛИЕВА ВАСИЛЕВА-ВЪЛЧЕВА

БЪЛГАРИЯ. ПРЕДИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ 1919 - 1945 Г.

2 901 лв

2 901 лв

168

НИТС02 034

ФОНДАЦИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ДОЙНО ХРИСТОСКОВ ДОЙНОВ

ИСТОРИЯ. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ - ИДЕИ, ЛИЧНОСТИ, СЪБИТИЯ - ТОМ 14

2 176 лв

2 176 лв

169

НИЕ01 003

ИЗДАТЕЛСТВО "ФАБЕР"

ИВАН МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН СПРАВОЧНИК ПО СТАРА ИСТОРИЯ

3 626 лв

3 626 лв

170

НИР01 001

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 1, ТРЕТО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

5 076 лв

5 076 лв

171

НИР01 005

ИЗДАТЕЛСТВО МАРИН ДРИНОВ - БАН

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ РАЙНОВ

ЕТИМОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТОМ 5, ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

5 076 лв

5 076 лв

172

НИС01 002

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

СИЯ БОРИСОВА КОЛКОВСКА

РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, Т. 4 ВТОРО ДОПЪЛНЕНО И ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ

3 626 лв

3 626 лв

173

НИС01 003

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

ДИАНА ГЕОРГИЕВА БЛАГОЕВА

РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, Т. 14

3 626 лв

3 626 лв

174

НИС01 004

КАРИНА-МАРИАНА ТОДОРОВА

ПЕНКА ТРИФОНОВА ВАТОВА

ПЕРИОДИКА И ЛИТЕРАТУРА, ТОМ 6

2 901 лв

2 901 лв

175

НИС01 006

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК "ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН" - БАН

ВАНЯ АНГЕЛОВА МИЧЕВА

НАРОДНА ОСНОВА ОТ 17 ВЕК. РЕЧНИК НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

2 538 лв

2 538 лв

176

НИМ01 145

"БУКВИЦА"

ЛИЛИЯ ИВАН ИЛИЕВА

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОДЕН ПОЕТИЧЕСКИ ЕЗИК. ИЗСЛЕДВАНЕ И РЕЧНИК НА КЛЮЧОВИ ФОРМУЛИ

2 176 лв

2 176 лв

1   2   3   4

Похожие:

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭтапа
Законспектировать главу 1 из монографии Л. В. Байбородовой. Индивидуализация образовательного процесса в школе. Ярославль, 2011....

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconРецензия на рукопись монографии Кирилловой Розы Владимировны
В. Кирилловой в данной монографии, имеет неоспоримую значимость не только для удмуртского, но и всего финно-угорского литературоведения...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconИ рассказов копилка!
Таблички периодика, периодический, редактор, редколлегия, журналист, экземпляр, тираж, номер, рубрика, обложка

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconВторые межрегиональные историко-культурологические чтения – 2010-2011...
Председатель Кировского регионального отделения Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь»

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconЭлектронные библиотеки
Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconПоэтика и символика романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина" и периодика 1870-х гг
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconТезисы к докладу 17 марта 2011 г.: «Духовный кризис русского общества...
Пример – исследование Римского по реформам церковной жизни в эпоху Александра II. Другой пример: методология Фриза в его монографии...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconБиблиотека сводный бюллетень новых поступлений в сельскохозяйственные библиотеки
Крымского территориального объединения. Периодичность ежеквартально. В данный номер «Сводного бюллетеня…» вошли научные, учебные...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 icon1915 периодика
Просьба познакомиться со стихами «талантливого крестьянского поэта-самородка» Сергея Есенина. В приписке Блок отобрал 6 сти­хотворений...

Конкурс „научни монографии, тематични сборници, справочници, енциклопедии и българска научна периодика 2011 iconДонских Олег Альбертович Опубликовал более 140 научных работ (в том...
Опубликовал более 140 научных работ (в том числе 4 монографии, 2 учебных пособия)Образовательный материалПри копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница